kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Ammattikorkeakoulun ja Metsäkeskuksen yhteistyö kehittää Lapin metsäelinkeinojen elinvoimaisuutta
8.2.2023 10:08

Ammattikorkeakoulun ja Metsäkeskuksen yhteistyö kehittää Lapin metsäelinkeinojen elinvoimaisuutta

Metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu vastaavat yhdessä vihreän siirtymän haasteisiin ja mahdollisuuksiin pohjoisessa.


Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on kerätä ja jakaa tietoa Suomen metsistä. Lisäksi Metsäkeskus neuvoo metsänomistajia metsien hoidossa, kestävässä hyödyntämisessä ja suojelussa. Metsäkeskuksen tavoitteena on edistää metsäelinkeinojen monipuolisuutta ja kannattavuutta. Lapin ammattikorkeakoulu puolestaan kouluttaa tulevaisuuden osaajia metsäalalle.  

Suomen metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat sopineet kumppanuussopimuksen strategisia ja operatiivisia kehittämistavoitteita tukevasta kumppanuudesta ja yhteistyöstä.   Molemmilla osapuolilla on yhteinen tavoite varmistaa metsiin liittyvien elinkeinojen elinvoimaisuus Lapissa, kohdentuen erityisesti metsänomistajuuteen ja yrittäjyyteen.   

Yhteistyön painopisteinä toimivat metsien eri maankäyttömuotojen ja elinkeinojen yhteensovittaminen, alueellinen energiavarmuus ja uusiutuva energia sekä maaseutuklusteriin liittyvä yhteistyö ja kansainväliset hankeavaukset.  

– Tämän sopimuskauden mahdollisuudet ja haasteet liittyvät vihreään siirtymään. Yhteistyössä täytyy ottaa huomioon se, mitä konkreettisia asioita se tarkoittaa metsäsektorilla. Nämä vaatimukset ja mahdollisuudet heijastuvat myös koulutuspuolelle, kommentoi elinkeinopäällikkö Ulla Huusko.   

– Sopimuskauden toimenpiteissä otamme huomioon Euroopan unionin ympäristöpolitiikan tuomat vaatimukset, joihin pyrimme oppilaitoksena vastaamaan. Opiskelijoilta vaaditaan entistä enemmän perehtymistä luonnon monimuotoisuuden, suojelun ja kestävän kehityksen osaamiseen.  Samalla tärkeäksi painopisteeksi nousee metsäteollisuuden vastuullisuus, lisää Lapin AMKin osaamispäällikkö Anne-Mari Väisänen

Kumppanuussopimuksen avulla on tarkoitus tiivistää yhteistyötä muun muassa henkilöstökoulutuksen, TKI-toiminnan, rekrytoinnin, työnantajamielikuvan kehittämisen, muu opetusyhteistyön sekä asiantuntijuuden ja osaamisen jakamisen suhteen. 

Nyt allekirjoitettu sopimus on voimassa kolme vuotta. Lisätietoja kumppanuussopimuksesta antavat UIla Huusko, elinkeinopäällikkö, ulla.huusko@metsakeskus.fi ja Anne-Mari Väisänen, osaamispäällikkö, anne-mari.vaisanen@lapinamk.fi 

Talvinen metsämaisema, lunta pöllyää.