kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Ammattikorkeakouluista valmistuneilla pyyhkii hyvin
Oppilaitos tiedottaa
14.10.2019 8:00

Ammattikorkeakouluista valmistuneilla pyyhkii hyvin

Ammattikorkeakouluja kiinnostaa, miten niiden entiset opiskelijat pärjäävät. Uraseurantakysely lähetetään valmistuneille viiden vuoden kuluttua AMK- tai YAMK-tutkintoon valmistumisesta.


Kysely on valtakunnallinen ja sillä selvitetään ammattikorkeakouluista valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon.

Osaa kysymyksistä käytetään ammattikorkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina.

 

Tasalaatuinen ammattikorkeakoulukenttä

Uraseurantakysely lähetettiin viime keväänä vuonna 2013 valmistuneille. Asteikolla 1-6 ammattikorkeakoulut saivat kyselyssä kokonaisarvosanan 4,3. Lapin ammattikorkeakoulut saivat kokonaisarvosanan 4,4. Uravalmiuksien kannalta koulutus on maassa varsin tasalaatuista. Kokonaisarvosanat vaihtelevat hyvin vähän.

Lapin ammattikorkeakoulua edeltäneistä Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluista vuonna 2013 valmistuneista 81 prosenttia on tyytyväisiä tutkintoon, johon valmistuivat viisi vuotta sitten. 84 prosenttia vastaajista on tyytyväinen työuransa kokonaisuuteen.

Kyselyyn vastasi 356 Lapista valmistunutta, ja vastausprosentti oli siten 31.

 

Lapista ei valmistuta kortistoon

Valmistumisen jälkeen löytyy työpaikka useimmin Lapista. Vastaajien työpaikka sijaitsi Lapissa valmistumishetkellä 59 ja viisi vuotta myöhemmin 53 prosentilla, mikä vastaa hyvin opiskelijoiden kotipaikkatilannetta opintojen aloitusvaiheessa. Työpaikka on löytynyt varsin usein myös Pohjois-Pohjanmaalta tai Uusimaalta.

Yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen on ammattikorkeakouluissa panostettu paljon, mutta tämä ei näy yrittäjyytenä ainakaan uran alkuvaiheessa, sillä vain kahdeksan prosenttia vastanneista toimii yrittäjänä.

Työttömänä on vain 1,7 prosenttia. Koko maan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

 

Valmius oppia säilyy

Suurin osa Lapin ammattikorkeakouluista vuonna 2013 valmistuneista on jatkanut osaamisensa kehittämistä (71 %), ja vain 29 prosenttia ei ole osallistunut koulutuksiin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Halu opiskella lisää saattaa selittyä sillä, että Lapissa opiskelleet arvioivat erityisesti kykynsä oppia ja omaksua uutta kehittyneen merkittävästi AMK-opintojen aikana. Myös oma-aloitteisuuden kehittymiseen ollaan tyytyväisiä.

Osaamisen kehittymisen sekä oman osaamisen ja työn vastaavuuden kysymyksissä (taulukko 1.) Lapista valmistuneet arvioivat tilanteesta paremmaksi kuin maassa keskimäärin.

urakysely taulukkopoiminta.jpg


Tiedotteen tilastolähteisiin voi tutustua osoitteessa https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Uraseuranta.aspx.

Tänä syksynä kysely lähetetään vuonna 2014 valmistuneille. Lue Vuonna 2014 valmistuneet saavat uraseurantakyselyn. Lapin AMKin uutinen 10.10.2019Uraseurantakysely tulokset 2013.jpg