kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Älykkäitä ja turvallisia energiaratkaisuja tulevaisuuden liikennettä ja vihreään energiaan siirtymistä varten
6.9.2021 9:00

Älykkäitä ja turvallisia energiaratkaisuja tulevaisuuden liikennettä ja vihreään energiaan siirtymistä varten

Energy ECS -hankkeessa on mukana 30 osapuolta kahdeksasta Euroopan maasta. Hankkeella halutaan luoda edellytykset kehittyvälle uudelle eurooppalaiselle yritys- ja teknologiaekosysteemille.


Tavoitteena on löytää tulevaisuuden liikenteen energiaratkaisuja. Hanke edistää Euroopan vuodelle 2050 asetettuja hiilestä irtautumisen tavoitteita.

Sähköisen liikenteen edistäminen on keskeinen osa vihreään energiaan siirtymistä. Se vähentää suoraan päästöjä, ja toisaalta sähköisen liikenteen lisääminen vakatuttaa verkkoa. Sähköinen liikenne nopeuttaa siirtymistä tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoon ja vähentää siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiapaletissa.

Kesäkuussa 2021 käynnistetyllä Energy ECS (Electronics, Components and Systems) -hankkeella vastataan näihin tarpeisiin kehittämällä sähkökomponentteja ja -järjestelmiä, joilla sähköisen liikenteen järjestelmien digitalisaatiota voidaan viedä eteenpäin. Tavoitteena on edistää eurooppalaista osaamista ja teolliseen tuotantoon perustuvaa liiketoimintaa, jossa yhdistetään laitteisto, ohjelmistopalvelut ja data. Tämä yhdistelmä mahdollistaa vuorovaikutuksen muiden ajoneuvojen ja älykkään liikenneinfrastruktuurin kanssa: yhteyden sähköverkkoon, intermodaaliliikenteen, autonomiseen ajoon, tiedon tuottamiseen ja vehicles-as-a-service palveluntarjoajiin. Hankkeella pyritään myös vähentämään sähköajoneuvojen energiaverkolle asettamia haasteita.

 

Eurooppalaiset toimijat markkinajohtajiksi

Hanke perustuu kuuteen käyttötapaukseen, jotka edustavat tulevaisuuden liikenteen ja energian eri näkökulmia. Ne ovat uusien logistiikkamuotojen mahdollistajat, energiaomavarainen intermodaaliliikenne, lataustekniikat ja -mahdollisuudet, sähköverkon vakaus kaksisuuntaisen latauksen yhteydessä ja turvallisen autonomisen ajon mahdollistajat.

Energy ECS -hankkeessa kehitettyjen uusien teknologioiden odotetaan tuottavan uutta liikevaihtoa hankkeeseen osallistuville yrityksille vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hankkeella tavoitellaan kasvavaa markkinaosuutta ja markkinajohtajuutta 24 kumppanille. Muita odotettuja vaikutuksia ovat kymmenet uudet yhteistyöhankkeet, sadat uudet työpaikat sekä erilaiset lisäinvestoinnit.

 

Kahdeksan maan ja 30 kumppanin yhteishanke

Kumppanit edustavat useita teknologian aloja, kuten akkujen latauselektroniikkaa, sähköverkon ja anturien tehon hallintaa, energian keräämistä, reaaliaikaista paikoitustietoon perustuvaa ohjaamista ja antureita. Hankkeen tutkimus- ja kehitystyössä hyödynnetään myös tekoälyä, koneoppimista, immersiivisiä teknologioita, esineiden internetiä, erittäin pienivirtaisia teknologioita, kehittyneitä algoritmeja ja ohjelmistoja. Kaikkien teknologioiden kehittämisessä huomioidaan kyberturvallisuus ja luotettavuus.

- Olemme ylpeitä voidessamme edistää eurooppalaisia innovaatio- ja teknologiaekosysteemejä osana Energy ECS -hanketta. Nykyisten ongelmien ratkaiseminen auttaa yhteiskuntaamme siirtymään vähähiiliseen talouteen. Sähköinen liikenne soveltuu erinomaisesti vauhdittamaan siirtymää käytännössä. Yhteistyö ekosysteemeissä on keino, jolla kaikki osallistuvat kumppanit voivat innovoida ja saada yhteistä hyötyä, sanoo Energy ECS -hankkeen pääkoordinaattorin, TietoEVRY:n operatiivinen johtaja Ari Järvelä.

Energy ECS on laaja kolmivuotinen hanke, johon osallistuu 30 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 33 miljoonaa euroa. Hanketta rahoittavat yhdessä ECSEL Joint Undertaking osana EU:n Horizon 2020 -ohjelmaa, osallistuvien maiden kansalliset rahoittajat ja hankekonsortioon osallistujat. Hankekonsortioon kuuluu 16 PK-yritystä, kahdeksan suuryritystä ja kuusi tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Irlannista, Islannista, Italiasta, Ruotsista ja Sveitsistä. Hankekonsortio kokoaa yhteen kaikki toimijat, joita tarvitaan kentällä testattavien ratkaisujen toteuttamiseen.

- Hankekonsortion osallistujat täydentävät toisiaan erittäin hyvin, ja sopivat hienosti yhteen arvoketjussa kaikissa käyttötapauksissa. Teknologioiden uusi luova yhdistely ja teknologioiden kehitykseen liittyvien tietojen vaihtaminen osallistujien kesken, josta suurin osa on PK-yrityksiä, nopeuttaa innovointia ja tietämyksen tuottamista, minkä avulla voidaan tavoitella uusia markkinoita. Tällä hankkeella voidaan vahvistaa Euroopan asemaa älykkään verkon ja liikenteen alueilla ja siten viedä eteenpäin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita, sanoo ECSEL Joint Undertaking ohjelmapäällikkö Anton Chichkov.

 

Ammattikorkeakoulu ohjelmoi, testaa ja simuloi

Lapin AMKilta on hankkeessa mukana toistakymmentä asiantuntijaa Uudistuvan teollisuuden, Digitaalisten ratkaisujen ja Älykäs rakennettu ympäristö -osaamisryhmistä. Työtä ja testejä tehdään hankkeen kolmessa käyttötapauksessa.

"Vehicle to grid" käyttötapauksessa autetaan rakentamaan sähköajoneuvojen ja mikroverkon ekosysteemi.

- Olemme mukana kaksisuuntaisen älylataustekniikan kehittämisessä ja testaamisessa sähköajoneuvojen, latausasemien ja mikroverkkojen välillä, kertoo projektipäällikkönä Lapin ammattikorkeakoulussa toimiva Jukka Leinonen.

Toisessa käyttötapauksessa kehitetään mikroverkon tasapainotusjärjestelmä, jossa hyödynnetään mm. koneoppimista. Lapin ammattikorkeakoulu kehittää tätä varten ohjelmiston älykkään V2G:n mahdollisuuksien osoittamiseksi.

Kolmannessa tapauksessa on kyse sähkölinja-autojen autonomisesta siirtymisestä latausasemalle. Lapin AMK toteuttaa mm. digitaalisen kaksosen testausympäristön, jossa simuloidaan linja-auton siirymistä latausasemalle ulkoisten anturien avulla.

- Lisäksi teemme kaikkien UC:den elektroniikkakomponenttien ja -järjestelmien testauksia ja vika-analyysejä, Jukka Leinonen täsmentää.

Lisätietoja:

Ksenia Avetisova, TietoEVRY Finland
Sähköposti: ksenia.avetisova(a)tietoevry.com
Puhelin: +358 46 811 4913

Jukka Leinonen, Lapin AMK
Sähköposti: jukka.leinonen(a)lapinamk.fi
Puhelin. +358 50 316 7692


Yhteenliittymän hankekumppanit:

Hankekoordinaattori: TietoEVRY Finland

Kumppanien nimet aakkosjärjestyksessä:
aixACCT Systems, AixControl, ams AG, ams International AG, Applied Materials Italia, Aurora Powertrains, CISC Semiconductor, CSEM, DigitalTwin Technology, e-bility, Fraunhofer IMS, Fraunhofer IZM, Fixposition, Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IUNET, with Linked third parties UniBo, UniPg, PoliTO, UniUd), Lapland University of Applied Sciences, Luna Geber Engineering, Merus Power, Minima Processor, Net Feasa Limited, Nokian Tyres, RISE, RoTechnology, Swiss Airtainer, Scantinel Photonics, Strætó, Svarmi, TietoEVRY Sweden, Tyndall National Institute, Unikie, Xenergic.


Tietoja Energy ECS -hankkeesta

Energy ECS on laaja kolmivuotinen hanke, jossa kehitetään älykkäitä ja turvallisia energiaratkaisuja tulevaisuuden liikennettä ja vihreään energiaan siirtymistä varten. Hankkeessa on mukana 30 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 33 miljoonaa euroa. Hanketta rahoittavat yhdessä Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelman ECSEL Joint Undertaking, osallistuvien maiden kansalliset rahoittajat ja hankekonsortioon osallistujat. Hanketta koordinoi TietoEVRY Finland, ja siinä on mukana 16 PK-yritystä, kahdeksan suuryritystä sekä kuusi tiede- ja tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Irlannista, Islannista, Italiasta, Ruotsista ja Sveitsistä. Hankekonsortion ja -hakemuksen kokoamisessa auttoi Spinverse.
www.energyecs.eu

 

Tietoja ECSEL Joint Undertakingistä (JU)

Elektronisia komponentteja ja järjestelmiä Euroopan johtoasemaa varten (Electronic Components and Systems for European Leadership, ECSEL) on kesäkuussa 2014 EU:n asetuksen nro 561/2014 nojalla perustettu yhteinen teknologia-aloite (JU). ECSEL JU on julkisten ja yksityisten tahojen kumppanuus elektroniikan komponentteja ja järjestelmiä varten. Se rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovointihankkeita, joiden tavoitteena on saavuttaa maailmanluokan asiantuntemus näistä keskeisistä mahdollistavista teknologioista. Tämä on ratkaisevan tärkeää Euroopan kilpailukykyiselle johtoasemalle digitaalitalouden aikakaudella. 30 ECSEL JU:hun osallistuvaa valtiota ja EU tukevat ja yhteisrahoittavat ECSEL:n kautta eurooppalaista teollisuutta, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä tutkimus- ja teknologiaorganisaatioita. Ehdotuksiin on myönnetty EU:n ja kansallisia apurahoja yhteensä noin 346 miljoonaa euroa. ECSEL JU tukikelpoiset kustannukset ovat yhteensä noin 748 miljoonaa euroa. Tämä on yksi askel eteenpäin viiden miljardin euron ohjelmassa, jota ECSEL JU:n on tarkoitus tukea.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ecsel

ENERGY ESC Logos.JPGJukka Leinonen seisoo elektroniikan testauslaboratoriossa.

Projektipäällikkö Jukka Leinonen kuvattuna elektroniikan testauslaboratoriossa Kemissä.