kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Alumnitoiminta on matalan kynnyksen verkostoitumista
27.8.2018 8:00

Alumnitoiminta on matalan kynnyksen verkostoitumista

Alumniverkostoon kannattaa hankkiutua mukaan jo opiskeluaikana.


Lapin ammattikorkeakoulussa on eri koulutusaloilla toiminut vuoden ajan seitsemän hengen alumnivastaavien tiimi, joka toimii linkkinä korkeakoulun ja korkeakoulusta valmistuneiden eli alumnien välillä.

Alumnitoiminta on ammattikorkeakoululle tärkeää, sillä se tarjoaa suoran väylän työelämään. Alumnit puolestaan voivat kehittää omaa osaamistaan tai oman työpaikkansa toimintaa.

- Opiskelijat toivovat yhteyttä entisiin opiskelijoihin ja yhteistyössä alumnien kanssa opiskelijoiden ammatillinen osaaminen karttuu. Työelämässä jo mukana olevilta alumneilta opiskelijat saavat viimeisintä tietoa suoraan työelämästä ja vastavuoroisesti alumnit saavat nuorilta opiskelijoilta uusia, tuoreita ideoita omaan työhönsä. Tämä on hyvin rentoa ja mukavaa toimintaa puolin ja toisin, kertoo Lapin AMKin alumnitoimintaa koordinoiva suunnittelija Katja Mattila.

Alumniksi kasvetaan jo opintojen aikana olemalla yhteistyössä alumnien kanssa ja osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin, joissa alumnit ovat mukana.

- Pyrimme siihen, että kaikilla opiskelijoilla olisi tieto jo opintojen aikana, mitä alumnitoiminta on ja miten siihen pääsee mukaan. Opiskelijoita pyritään myös rekrytoimaan mukaan toimintaan viimeistään valmistumisvaiheessa. Tätä rekrytointia tekevät sekä opettajat, että alumnivastaavat eri koulutuksissa.

Alumnitoiminta perustuu aina vapaaehtoisuuteen, eikä esimerkiksi rekisteröityminen ammattikorkeakoulun alumniksi sido alumnia mihinkään. Alumni saa aina itse päättää miten paljon osallistuu toimintaan mukaan. Rekisteröitymällä alumni kuitenkin varmistaa sen, että saa kaikki tapahtumakutsut ja muut tärkeät alumnitoimintaa koskevat uutiset, joten rekisteröityminen ei ole aivan turhanpäiväistä.

Katja Mattila kertoo, että alumneilta saadun palautteen mukaan oman osaamisen kehittäminen ja uusin tieto alalta ovat tärkeimmät asiat, mitä alumni alumnitoiminnasta saa itselleen. Myös verkostoituminen muiden alumnien kanssa koetaan hyödylliseksi.

- Alumnien mukaan on mukava myös pysyä tietoisena siitä, mitä entisessä opinahjossa tapahtuu ja mitä siellä kulloinkin opetetaan. Alumnitoiminta on myös virkistäytymistä, on mukava tavata alumnitapahtumissa entisiä opiskelukavereita. Mehän järjestämme alumnitapahtumia säännöllisesti eri osaamisalojen alumneille ja niihin ovat kaikki Lapin ammattikorkeakoulun alumnit tervetulleita.

Opiskelija voi löytää alumnin avulla harjoittelupaikan, opinnäytetyön aiheen, kesätyöpaikan tai työpaikan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Alumneille järjestetään webinaareja ja seminaareja. Tänä syksynä alkaa myös arviointiosaajakoulutus, jossa alumni saa päivittää omaa osaamista arviointien tekemiseen ja arvostavan palautteen antamiseen. Arviointiosaajakoulutus sopii erityisen hyvin esimiesasemassa toimiville.

Alumnivastaavan tehtävänä on koordinoida ja jakaa tietoa alumnitoiminnasta omissa koulutuksissa opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä tiedottaa oman koulutusalansa alumneja. Alumnivastaavat myös kehittävät alumnitoimintaa eteenpäin yhdessä johdon kanssa. Alumnivastaava toimii yhteyshenkilönä alumnien ja korkeakoulun välillä.

- Toivomme, että mahdollisimman moni korkeakoulututkinnon suorittanut aktivoituisi ja lähtisi mukaan alumnitoimintaan. Lapin ammattikorkeakoululla on toiminnassa mukana mukava, aktiivinen alumniyhteisö, mutta aina mukaan mahtuu myös lisää alumneja.Alumnivastaavat.jpg

Alumnivastaavat Katja Mattila (Kauppa ja kulttuuri), Arto Ojutkangas (Luonnonvara-alat), Maria Kiistala (hyvinvointialat Rovaniemi), Päivi Honka (tekniikka), Minna Sippola (matkailu) ja Outi Törmänen (YAMK). Kuvasta puuttuu Kemin hyvinvointialojen alumnivastaava Hannele Kauppila.