kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Aktiivinen omistajuus tehostaa tuulivoiman tuotantoa
11.4.2018 6:00

Aktiivinen omistajuus tehostaa tuulivoiman tuotantoa

Insinööri Miika Sinettä selvitti YAMK-opinnäytetyössään tuulipuistojen hallinnointipalvelujen merkitystä niiden omistajille.


Aktiivisella omistajuudella on positiivinen vaikutus tuulivoiman tuotannon määrään. Tämä käy ilmi Lapin AMK:n ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyöstä, jossa insinööri Miika Sinettä selvitti tuulipuistojen hallinnointipalvelujen merkitystä niiden omistajille. Työssä perehdyttiin ulkomaisiin tutkimuksiin sekä haastateltiin kotimaisia tuulipuistojen omistajia.

Tutkimus tehtiin suomalaisen finanssiryhmä Taalerin toimeksiannosta. Taalerin Energia-segmentti on Suomen toiseksi suurin tuulivoiman tuottaja, ja se vastasi viime vuonna noin 1,5 prosenttia koko Suomen sähkön tuotannosta.


Tuulivoimalavalmistajien ja omistajien intressit eivät aina kohtaa

Voimalavalmistajien valvomot sijaitsevat tyypillisesti Keski-Euroopassa ja valvomoissa seurataan tuhansien eri maissa olevien voimaloiden toimintaa. Valvomot saattavat ajoittain ruuhkautua hälytysten määrästä. Tällöin yksittäiset tuulivoimalat Suomessa eivät saa tarvitsemaansa huomiota ja voimaloita voi jäädä seisomaan turhaan useiksi tunneiksi tai jopa vuorokausiksi. Aktiivinen omistaja voi omien seurantamenetelmien kautta havaita tilanteen ja vaikuttaa vikaantumisista johtuvien tuotantokatkojen pituuteen.

Myös huoltosopimukset aiheuttavat erilaisia intressejä. Suomessa tuulivoimaloiden huolto ostetaan tyypillisesti valmistajalta pitkillä huoltosopimuksilla. Sopimusten sisältämät käytettävyystakuut ovat usein aikaperusteisia, vaikka voimaloiden omistajille on tärkeintä tuotannon maksimointi. Tästä johtuen valmistajien huolto-organisaation ei välttämättä tarvitse optimoida huoltoja vähätuulisiin aikoihin, mikä olisi voimalan omistajan kannalta suotuisinta aikaa huolloille.

Tuotantoperusteisen käytettävyyden todettiin olevan omistajien kannalta aikaperusteista suotuisampi malli, koska siinä myös huolto-organisaation täytyy kiinnittää huomiota tuotannon määrään ja tuotantokatkojen ajankohtiin.

 

Seurantajärjestelmissä parantamisen varaa

Edistyksellisimmät tuulipuistojen omistajat ovat hankkineet kolmannen osapuolen seurantajärjestelmiä tuotannon valvomiseen. Voimalavalmistajien toimittamat seurantajärjestelmät on toisinaan koettu käytettävyydeltään hankaliksi, eivätkä ne tue usean eri valmistajan voimaloiden valvontaa.

Erillisellä seurantajärjestelmällä omistajat voivat seurata kaikkien eri valmistajien voimaloita yhdellä silmäyksellä. Jotkin omistajat käyttävät tähän käteviä mobiilisovelluksia, jolloin tuotanto- ja tuulitilanteen voi tarkistaa nopeasti ja helposti paikasta riippumatta. Tällaisia järjestelmiä ei kaikilla voimalavalmistajien huolto-organisaatioillakaan ole käytössään. Kolmannen osapuolen järjestelmät mahdollistavat myös voimalavalmistajan toimittamien tuotanto- ja käytettävyysraporttien oikeellisuuden tarkistamisen.

 

Omistajien aktiivisuus auttaa myös voimalavalmistajia

YAMK-opinnäytetyössä kehitettiin analysointi- ja raportointimenetelmiä, joiden avulla omistajat voivat datan avulla havaita suurimmat tuotantotappioiden aiheuttajat. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi neuvotteluissa voimalavalmistajan huolto-organisaation kanssa ja se voi ohjata heitä kiinnittämään huomiota olennaisiin katkojen aiheuttajiin. Tällöin tuotannon määrän lisäksi nousee tyypillisesti myös käytettävyys, mikä hyödyttää omistajan lisäksi myös voimalavalmistajaa.

Tuotannon tehostumisen on todettu, hyvän voimaloiden suunnittelutyön ohella, laskevan pidemmällä tähtäimellä myös koko tuulivoima-alan kustannuksia.

 

Vaatii omistajalta teknistä osaamista

Tuulipuistojen hallinnointi edellyttää teknistä osaamista etenkin silloin, kun halutaan maksimoida tuotannon määrää. Erityisesti datan käsittely, tuotantokatkojen ennakointi sekä analysointi vaativat voimalan toiminnan hyvää ymmärrystä. Kaikilla tuulipuistojen omistajilla ei ole tällaista osaamista tai riittävän hyviä välineitä seurannan tekemiseen eikä pienempien puistojen omistajien ole järkevää edes hankkia niitä.

Tällöin hallinnointi on järkevää ostaa palveluna osaavalta toimijalta. Esimerkiksi Taaleri Energia suorittaa tällaista työtä palveluna. Ison suomalaisen tuulivoimatoimijan resurssit yhdistettynä palvelumuotoilun avulla kehitettyyn toimintamallin ja henkilöstön pitkään kokemukseen alalta varmistavat, että aktiivisen omistajuuden malli toteutuu. Tällöin myös tuulipuiston tuotanto tehostuu.

Lisätietoja:
Miika Sinettä
044 318 1044
miika.sinetta(ät)taaleri.comTuulivoimapuisto M Sinettä.jpg

Tuulivoimaloita Perämeren rannikolla Iissä.Tuulivoimapuistossa M Sinettä.jpg

Ei korkeanpaikankammoisille. Miika Sinettä tuulivoimalan katolla 150m korkeudessa.