kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / AMKissa uskotaan pohjoiseen teollisuuteen
27.3.2014 10:00

AMKissa uskotaan pohjoiseen teollisuuteen

Tekniikan tutkimusryhmät ja yhteistyökumppanit avaavat uusinta tietoa seminaaripäivillä.


Teollisen tuotannon olosuhteet asettavat erityisiä vaatimuksia teknisten ratkaisujen materiaalivalinnoille ja kunnossapidolle. Kaivosteollisuuden kasvun myötä myös erilaisten palveluiden tarve on kasvanut.

Lapin AMKin Kemin toimipisteen Materiaalien käytettävyyden ja Käynnissäpidon tutkimusryhmät järjestävät Kemissä 9.-10. huhtikuuta seminaaripäiväkaksikon
- Pohjoista kaivososaamista 2014 ja
- Käynnissäpitoseminaari 2014.

Tutkimusryhmät ovat toteuttaneet erilaisia tutkimustoimeksiantoja lähialueen teollisuudelle. Nyt järjestettävät seminaarit ovat tapa jakaa uusinta tietoa ja lisätä eri toimijoiden yhteistyötä.

- Oikealla materiaalien valinnalla voidaan vaikuttaa prosessien toimivuuteen ennakoidulla tavalla. Käyttö- ja prosessiolosuhteilla puolestaan on suora vaikutus kunnossapitoon, kertoo projektipäällikkö Jukka Joutsenvaara Materiaalitekniikan tutkimusryhmästä.

Seminaaripäivien aikana saadaan kuulla asiantuntijoilta kokemuksia ja kommentteja esimerkkitapausten valossa. Teollisuuden tulevaisuuden näköaloja avaavat mm. Digipolis Oy:n johtaja Kimmo Heikka ja Lapin AMKin vararehtori Reijo Tolppi.

Seminaarit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille teollisuuden toimijoille ja muille aiheista kiinnostuneille. Tapahtumapaikkana on Lapin AMKin Kosmos-talon auditorio osoitteessa Tietokatu 1, Kemi.

Keskiviikko 9.4.: Pohjoista kaivososaamista 2014

Seminaarissa esitellään Lapin AMKin kaivosalaa koskevat tulevaisuuden visiot ja strategiat ja esitellään eri tutkimusryhmien kaivoksiin tekemien materiaalitutkimuksien tuloksia.

Lapin AMK kouluttaa asiantuntijoita kaivosalalle ja –ympäristöihin. Jotta tämä onnistuu, täytyy kouluttajien itsensäkin tuntea kaivos- ja kaivosyhteisöjen olosuhteita. Päivän aikana käydään läpi myös henkilökunnan kaivosharjoitteluiden satoa ja kokemuksia. Opetus ei rajoitu insinöörikoulutukseen:

- Lapin AMK pystyy palvelemaan laaja-alaisesti kaivosalaa niin perinteisessä insinööriosaamisessa kuin myös hyvinvoinnin, terveyden - ja matkailun lähtökohdista, kertoo opettaja Tuomas Pussila.

Kemillä on keskeinen rooli Pohjois-Suomen teollisena keskittymänä suurten teollisuus- ja tuotantolaitosten läheisyyden vuoksi. Yhteistyö Outokummun Kemin kaivoksen ja tekniikan yksikön kanssa on hyvä osoitus pitkäjänteisen toiminnan tuloksista. Materiaalien toimittajien ja loppukäyttäjien välisen tiedonsiirron ja –kulun varmistajana Kemin yksikön soveltavan tutkimuksen periaatteet ovat hyvät.

Kaivosympäristö pitää sisällään monenlaisia eri tavoin kuluttavia kohteita, joihin muun muassa Ruukki tarjoaa eri ratkaisuja.

- Kemissä on tutkittu materiaalien käyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa ja ympäristöissä pitkään ja kaivannaisteollisuuden erityisvaatimusten huomioonottaminen on luonnollinen kehitysaskel, Jukka Joutsenvaara kertaa.

Puheenvuoroissa esitettävät tapaukset ovat suoraan kenttätestauksien tuloksia, joten ne edustavat hyvin kaivannaisteollisuuden todellisia kohteita. Tutkimustulokset ja johtopäätökset ovat vapaasti käytössä myös muilla teollisuudenaloilla.

Keskiviikkopäivä huipentuu Kemin kaivokseen tehtävään yritysvierailuun.

Katso ohjelma.  

Lisätietoja: opettaja Tuomas Pussila, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi, puh. 050 4611 236

Torstai 10.4.: Käynnissäpitoseminaari 2014

Teollisuusyrityksissä, niin pienissä kuin suurissakin, on havaittavissa strateginen murros, joka koskee organisatorisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Perinteiset mallit ovat juurtuneet teollisuusorganisaatioiden toimintaan sitkeästi, ja muutokset tapahtuvat usein kovin hitaasti.

Käynnissäpitoseminaarin teemana on henkilöstö- ja käynnissäpidon johtaminen.

Kemillä on keskeinen rooli Pohjois-Suomen teollisena keskittymänä suurten teollisuus- ja tuotantolaitosten läheisyyden vuoksi ja Lapin AMKin Kemin yksikön tutkimusryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä eri teollisuusalojen kanssa.

Päivän mittaan kuullaan erityisiä puheenvuoroja niin suurten teollisuuslaitosten kuin PK-yritysten näkökulmasta ja saadaan eri osapuolilta substanssin ohella viitteitä tulevaisuuden näkymistä.

Puhujat - Matti Uusimäki Lapin AMKilta, Sami Kortelainen Stora Enso Oyj:stä, Juha Sorsa Oy Botnia Mill Service Ab:ltä, Kalevi Rantala Efora Oy:stä, Sami Pengerkoski Ruukki Metals Oy:stä, Kimmo Heikka Digipolis Oy:stä ja Jouko Kiiveri Solteq Oyj:stä - edustavat laajasti eri näkökulmia alueen teollisuuden tulevaisuuden malleista ja visioista.

Käynnissäpitoseminaari on järjestyksessään jo neljäs. Ensimmäinen seminaari pidettiin vuonna 2010. Olemme kehittäneet seminaaria osallistujapalautteen suuntaan, joten tänä vuonna on tarjolla enemmän aikaa verkostoitumiseen ja hyvien yhteistyötapojen luontiin.

Katso ohjelma.

Lisätietoja: Käynnissäpidon tutkimusryhmän vetäjä Aslak Siimes, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi, puh. 050 427 6421amk_TKI-toiminta_Kupi2012_Etusivun kuva.jpg