kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / AMKeista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy
13.10.2022 8:00

AMKeista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy

Uraseurantakyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli vuonna 2017 valmistuneet.


Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa työllistymisestä, työurasta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon.

Tulokset antavat tietoa työelämän muutoksesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen. Tulosten perusteella ammattikorkeakoulu kehittää koulutusten sisältöjä ja niiden toteutusmuotoja. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tietoja ammattikorkeakoulujen rahoituksen jakamisessa.

Uraseurantakysely lähetetään 13.10. kaikille vuonna 2017 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Viime vuoden tuloksista lyhyesti


Viime vuonna toteutetun Uraseurantakyselyn perusteella tiedetään, että kaikista ammattikorkeakouluista vuonna 2016 valmistuneista 84 prosenttia oli vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon. Tyytyväisyys tutkintoon on yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.

Lapin ammattikorkeakoulun AMK-tutkintoon valmistuneista vastaajista 90 % oli töissä kyselyn vastaamishetkellä, ja heistä 74 % pohjoisessa Suomessa. 85 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa ja 77 % työskenteli suorittamaansa tutkintoa vastaavalla alalla. Lapin ammattikorkeakoulusta vuonna 2016 valmistuneista oli työllistynyt heti valmistumisen jälkeen 77 %.

YAMK-tutkintoon valmistuneista vastaajista 92 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa ja kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa.

Tämän vuoden kyselyn tulokset julkaistaan tilastopalvelu Vipusessa marras-joulukuussa 2022.

Lisätietoja


Laatupäällikkö Merja Forest, puh. +358 40 526 9732, merja.forest(a)ulapland.fi

Edellisten vuosien uraseurantakyselyiden tuloksia: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen sekä Töissä.fiUraseurantakyselyn kuvituskuva