kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / AMKeista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy
9.10.2023 14:00

AMKeista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyy

Uraseurantakyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli vuonna 2018 valmistuneet.


Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa työllistymisestä, työurasta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon.

Tulokset antavat tietoa työelämän muutoksesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen. Tulosten perusteella ammattikorkeakoulu kehittää koulutusten sisältöjä ja niiden toteutusmuotoja. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tietoja ammattikorkeakoulujen rahoituksen jakamisessa.

Uraseurantakysely lähetetään 12.10. kaikille vuonna 2018 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Lyhyt katsaus viime vuoden tuloksiin

Viime vuonna toteutetun Uraseurantakyselyn tulokset kertovat, että kaikista ammattikorkeakouluista vuonna 2017 valmistuneista 85 prosenttia oli vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon. Tyytyväisyys tutkintoon on yhteydessä koulutuksen, osaamisen ja työn vastaavuuteen. Tyytyväisyyteen vaikuttaa muun muassa, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.

Lapin ammattikorkeakoulun vuonna 2017 AMK-tutkintoon valmistuneista 82 % oli työssä heti valmistumisen jälkeen. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen vastaajista 89% oli työssä olevia, heistä 76 % työskenteli suorittamaansa tutkintoa vastaavalla alalla. Vastaajista 86% oli vähintään melko tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa.

YAMK-tutkintoon valmistuneista vastaajista 85 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa. Vastaajista 85% oli vakituisessa kokopäivätyössä valmistumishetkellä. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen 89% oli työssä ja heistä 81% työskenteli viisi suotta sitten suorittamansa tutkintoa vastaavalla alalla. Vastaajista kaikki olivat vähintään melko tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa.

Lapin ammattikorkeakoulun tämän vuoden kyselyn tulokset olivat hyvin samansuuntaisia edellisen vuoden tulosten kanssa sekä tämän vuoden valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna.

Tämän vuoden kyselyn tulokset julkaistaan tilastopalvelu Vipusessa marras-joulukuussa 2023.

Lisätietoja

Laatupäällikkö Jonna Löf, puh. +358 40 708 0724, jonna.lof@ulapland.fi

Edellisten vuosien uraseurantakyselyiden tuloksia: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen sekä Töissä.fiUraseurantakyselyn kuvituskuva