kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / AMKeista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyi
16.10.2020 8:00

AMKeista valmistuneiden uraseurantakysely käynnistyi

Kyselyn saavat kaikki viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet, eli vuonna 2015 valmistuneet.


Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisella uraseurantakyselyllä kootaan tietoa työllistymisestä, työurasta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon.

Tulokset antavat tietoa työelämän muutoksesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tietoja ammattikorkeakoulujen rahoituksen jakamisessa.

Viime vuoden tuloksista lyhyesti


Viime vuonna toteutetun Uraseurantakyselyn perusteella tiedetään, että 82 prosenttia kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneista oli vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon.

Tyytyväisyys tutkintoon on yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.

Lapin ammattikorkeakoulun valmistuneista 80 prosenttia sijoittui valmistumisensa jälkeen pohjoiseen Suomeen. 81 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä AMK-tutkintoon ja 79 prosenttia koki, että työnantajat arvostivat heidän tutkintoaan. Lapin ammattikorkeakoulusta vuonna 2014 valmistuneista oli työllistynyt heti valmistumisen jälkeen 74 prosenttia. Enemmistö kyselyyn vastanneista oli terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneita.

Kohderyhmänä vuonna 2015 valmistuneet


Uraseurantakysely lähetettiin tänä vuonna 15.10. kaikille vuonna 2015 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Kyselyn tunnettuuden kasvaessa valtakunnallisen vastausprosentin toivotaan nousevan lähelle 40 prosenttia. Edellisessä kyselyssä vastausprosentti oli 34. Osa ammattikorkeakouluista pääsi tähän tavoitteeseen jo viime kyselykierroksella.

AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista sekä henkilöstölle että opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Hanketta ovat toteuttamassa Turun AMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.


Lisätietoja:
Laatupäällikkö Merja Forest, puh. +358 40 526 9732, merja.forest(a)lapinamk.fi


Edellisten vuosien uraseurantakyselyiden tuloksia: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen sekä Töissä.fiKuva_fi_suosittelu_kaikki .jpg