kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / AMK jatkaa hybridimallilla myös kevään 2021
Oppilaitos tiedottaa
2.11.2020 12:00

AMK jatkaa hybridimallilla myös kevään 2021

Seuraamme tiiviisti koronatilannetta ja viranomaisten ohjeistuksia. Suu-nenäsuojan käyttöä suositellaan kampuksella oleskeltaessa.


Lapin ammattikorkeakoulu jatkaa keväällä 2021 nyt käytössä olevalla hybridimallilla, jossa opetusta, TKI-toimintaa sekä tuki- ja hallintopalveluita järjestetään sekä kampuksilla että etänä.

Opetus, ohjaus ja tukipalvelut sekä järjestetään siten, että opiskelijoiden opinnot etenevät ja opiskelijat valmistuvat ajallaan. Kampustyöskentelyn järjestelyillä varmistetaan TKI-toiminnan jatkuminen suunnitelmien mukaisesti.

Varautumistoimenpiteillä ehkäistään koronaviruksen leviämistä sekä turvataan opiskelijoiden ja henkilöstön terveyttä.

Kampustilojen opetuskäytössä priorisoidaan tammikuussa opintonsa aloittavia opiskelijoita. Tammikuussa alkavissa koulutuksissa on 252 aloituspaikkaa metsätalousinsinööri-, restonomi-, sairaanhoitaja-, sosionomi- ja tradenomikoulutuksissa. Koulutukset järjestetään monimuoto- ja verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun joustavasti.

Kampustilojen käytössä etusijalla ovat lisäksi sellaiset opinnot ja harjoittelut, jotka edellyttävät kampuksen oppimisympäristöjen käyttöä (laboratorio- ja simulaatio-opetus), sekä sellaiset opinnot, joita on mahdoton tai kohtuuttoman vaikea järjestää etäopintoina. Jatkavien opiskelijoiden opinnot järjestetään muilta osin pääsääntöisesti etäopintoina.

Tilojen turvallisuuden, riittävän väljyyden ja turvavälien mahdollistamiseksi henkilömäärä tulee rajata niin, että käytössä on maksimissaan 50 % tilan kapasiteetista.

Kampustyöskentelyssä jokaisen tulee noudattaa ehdottomasti annettuja ohjeistuksia siten, ettei opiskelijoiden ja henkilöstön terveys ja turvallisuus missään tilanteessa vaarannu. Suu-nenäsuojan käyttö on vahvasti suositeltua kampustiloissa.

Vaihto-opiskelu ja harjoittelu on mahdollista matkustus- ja maahantulosäännösten mukaisesti, mutta virtuaalista vaihtoa suositellaan. Vaihto-opiskelu ja henkilöstön liikkuvuus keväällä 2021 on mahdollista matkustusrajoitukset huomioiden.

Lisätietoja
Turvallisuuspäällikkö Pekka Iivari
turvallisuus@lapinamk.fi
p. 040 359 1154Koronatiedote