kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / AMK ja Arina solmivat kumppanuussopimuksen
10.11.2023 7:00

AMK ja Arina solmivat kumppanuussopimuksen

Yhteistyössä paneudutaan muun muassa sosiaaliseen vastuullisuuteen ja palvelualan lähiesimiestyön ja opiskelijoiden urapolkujen tukemiseen.


Osuuskauppa Arinan ja Lapin AMKin välinen yhteistyö on vuosien saatossa koettu hyväksi ja mutkattomaksi, minkä vuoksi siitä päätettiin tehdä systemaattisempaa ja viedä se strategisemmalle tasolle. Kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin 9.11.2023. Kolmivuotisen sopimuksen allekirjoittivat ryhmäpäällikkö Katja Savilakso ja rehtori Riitta Rissanen.

Muiden jaettujen arvojen lisäksi ovat vastuullisuuskysymykset kummankin organisaation toiminnan ydintä. Sopimusyhteistyössä keskitytään sosiaaliseen vastuullisuuteen ja palvelualan työnantajamielikuvan vahvistamiseen kehittämällä johtamista, lähiesihenkilötyötä, opiskelijoiden urapolkuja ja työvoiman saatavuutta. Yhteistyön painopisteeksi on sovittu myös toiminnan uudistamiseen tähtäävä menettelytapojen kehittäminen.

Katja Savilakso pitää AMK-yhteistyötä hienona mahdollisuutena saada signaaleja työelämän muutoksista ja toisaalta laajentaa omaa ymmärrystään elinkeinojen kehitysnäkymistä laajemmin.

- Meille on tärkeää ymmärtää, mitä uusi opiskelijoiden sukupolvi ajattelee työelämästä, ja ammattikorkeakoulu tarjoaa meille tähän näkymiä. Myös työnantajien pitää muuttaa toimintatapojaan kun ajat muuttuvat, eikä isokaan yritys voi kehittyä vain oman ymmärryksensä varassa, Katja Savilakso avaa AMK-kumppanuuden merkitystä Arinalle.

Palvelualalla esihenkilötyö ja johtaminen vaikuttavat suoraan työssä viihtymiseen ja sitä kautta työnantajamielikuviin. Johtamisen sosiaalinen vastuullisuus korostuu. Katja Savilakso odottaa kumppanuusyhteistyöltä toisaalta vanhojen kaupan alaan liitettyjen työnantajamielikuvien muutostyötä ja toisaalta konkreettisempaa osaamisen kehittymistä lähiesimiestyön tueksi.

Myös rehtori Riitta Rissasta sopimuksen painottuminen vastuullisuuteen, esimiestyöhön ja johtamiseen miellyttää. Hänen mukaansa kaupan ala on erityisen hyvä paikka testata ja kehittää johtamiskyvykkyyttään.

- Yritykset, jotka satsaavat esimiestyöhön ja johtamisosaamiseen ovat voittajia.

Tradenomiopiskelijoiden kannalta yhteistyön kiinnostavimpia muotoja ovat opetusyhteistyö, yhteinen osuustoiminnan opintotarjonta, työn opinnollistaminen, opiskelijoille tarjottavat projekti- ja opinnäytetyöt ja paikallinen ja valtakunnalliset S-Trainee ja S-Päällikkö-ohjelmat.

Osaamista jakamalla on mahdollista toteuttaa myös onnistuneita kehittämishankkeita sekä tehdä muita tutkimuksia ja selvityksiä.

Yhteistyötä koordinoivat Katja Savilakso ja ammattikorkeakoulun Digitaaliset ratkaisut -osaamisryhmän päällikkö Marika Saranne. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan yhteistyön teemat ja toimenpiteet tarkemmin.Teksti sydän pohjois-suomelle ja Arinan ja Lapin AMKin logot.