kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Virtuaalimetsä valmis opetuskäyttöön
22.2.2017 11:00

Virtuaalimetsä valmis opetuskäyttöön

Lapin ammattikorkeakoulussa kehitetty Virtuaalimetsä visualisoi metsäsuunnittelutyötä.


Todelliseen maasto- ja puustotietoon perustuvassa virtuaalisessa metsässä on mahdollista demonstroida erilaisten metsänhoitotöiden ja hakkuutapojen maisemallisia vaikutuksia ja vertailla eri puunkorjuutapojen vaikutuksia.

Virtuaalimetsän istutus alkoi joulukuussa 2014. Hankkeen projektipäällikkö Anne-Mari Väisänen kertoo, että sovelluksen avulla metsää pystytään visualisoimaan nykyhetkessä tai simuloimaan sen kasvua ja tarkastelemaan lopputulosta eri aikakausina tulevaisuudessa.

- Maastoa voi tarkastella joko kävelemällä tai lentämällä sen yläpuolella, Anne-Mari Väisänen havainnollistaa.

Opetuksen lisäksi maankäytön suunnittelutyökalu yleisemminkin

Virtuaalimetsän uudentyyppinen digitaalinen työkalu yhdistää peliteknologiaa ja paikkatietoaineistoja. Lopputuloksena on menetelmä, joka soveltuu metsätalouden opetuksen lisäksi yleisemminkin maankäytön suunnitteluun ja vaikutusten demonstrointiin.

Peliteknologian avulla luotiin realistinen 3D-visualisointi ja upotettiin pelillisiä ominaisuuksia perinteisiin metsäsuunnitteluohjelmistoihin.

Virtuaalimetsä perustuu useisiin eri aineistoihin, joita yhdistelemällä saatiin aikaan todelliseen metsävaratietoon perustuva visualisoitu tietojärjestelmä. Mallintamisessa käytettiin muun muassa laserkeilausaineistoihin perustuvaa hila-aineistoa, maastossa kerättyä kuviotietoa sekä maaston ominaisuuksia kuvaavia aineistoja. Virtuaalimetsän leimikkosuunnittelusovelluksessa on hyödynnetty QGIS-paikkatietojärjestelmää.

- Aineistot valittiin niin, että Virtuaalimetsän hyödyntäminen on mahdollista missä tahansa Suomessa.

Virtuaalimetsä toimii paitsi oppimisympäristönä ja suunnittelutyökaluna, niin myös eri elinkeinojen tarpeiden yhteensovittamisessa.

Visualisoinnin avulla pystytään edistämään eri ryhmien välistä kommunikaatiota ja toisten osapuolten näkemysten huomioimista. Myös metsänomistajien neuvontaan Virtuaalimetsä tarjoaa uuden visualisoidun työkalun.

Maastotyön tueksi

Peliteknologiaa hyödyntämällä pystytään rakentamaan laajoja, monipuolisia kolmiulotteisia virtuaalimaailmoja, joista on helppo hahmottaa ja havainnoida asioita.

Nykyteknologia tarjoaa uusia digitaalisia mahdollisuuksia metsänhoidollisten toimenpiteiden suunnitteluun perinteisten suunnittelumenetelmien rinnalle. Anne-Mari Väisäsen mukaan nyt on mahdollista saada laajempi näkemys kohteen ominaisuuksista sekä vaihtoehtoisista metsänkäsittelyvaihtoehdoista.

- Digitaalisuus tukee maastotyötä, sillä metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusten arviointi mahdollistuu visualisoinnin avulla.

Virtuaalimetsä-hanketta on rahoittanut Lapin Liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke päättyi joulukuussa 2016.

Lisätietoja

Anne-Mari Väisänen, anne-mari.vaisanen(ät)lapinamk.fi, p. 040 775 1893Virtuaalimetsä2.jpg