kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Lapin AMK nousi opiskelijapalautteessa maan viidenneksi parhaaksi
Uutiset
24.2.2022 8:56

Lapin AMK nousi opiskelijapalautteessa maan viidenneksi parhaaksi

AMK-opiskelijat arvioivat opinahjonsa juuri ennen valmistumistaan. Lapin AMK saama palaute kannustaa jatkamaan opiskelijakeskeisten toimintatapojen kehittämistyötä.


Ammattikorkeakoulut keräävät valmistumisvaiheessa olevilta opiskelijoiltaan palautetta niin kutsutulla AVOP-kyselyllä, jossa opiskelijat arvioivat asteikolla 1 -7 oman ammattikorkeakoulunsa onnistumista. Kysely on varsin kattava: kysymyksiä on satakunta, ja ne on jaettu 13 kysymysryhmään:

1. Opintojen sisältö
2. Opintojen suunnittelu ja ohjaus
3. Opetus
4. Opiskelu
5. Oppimisympäristöt
6. Opiskelun tukipalvelut
7. Palaute ja arviointi
8. Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot
9. Työelämäyhteydet
10. Työelämäneuvonta
11. Harjoittelu
12. Opinnäytetyö
13. Opiskelutyytyväisyys

Ammattikorkeakouluille AVOP-kysely toimii sekä laatutyön apuna että yhtenä rahoituksen saannin mittarina. Lapin ammattikorkeakoulu on perinteisesti menestynyt erinomaisesti AMK-tutkintoon valmistuneiden antamassa palautteessa. Tyytyväisyys on yhä lisääntynyt, ja vuoden 2021 tuloksissa Lapin AMK kipusi kahdella pykälällä viidenneksi ammattikorkeakoulujen välisessä vertailussa.

Rehtori Riitta Rissanen korostaa opiskelijoilta saatavan palautteen merkitystä toiminnan kehittämisessä.

- Koulutuksen laatu ja toiminnan opiskelijakeskeisyys ovat todella tärkeitä asioita Lapin ammattikorkeakoulussa. AVOP-kyselyyn vastaavat käytännössä kaikki valmistuvat, joten tulokset eivät voisi olla luotettavampia. Palautetieto on kallisarvoista, jotta voimme systemaattisesti kehittää toimintamme laatua.

Huomio opiskelijaan

Lapin ammattikorkeakoulusta viime vuonna AMK-tutkintoon valmistuneet olivat 22 ammattikorkeakoulun joukossa viidenneksi tyytyväisimpiä opetukseen ja neljänneksi tyytyväisimpiä opintojen sisältöön ja opiskeluun yleensä.

Opintojen ohjaukseen ja suunnitteluun olivat Lapista valmistuneet kolmanneksi tyytyväisimpiä (5,65 / valtakunnallinen ka. 5,44). Erityisen merkille pantavaa on, että Lapin AMKissa ohjaukseen oltiin tyytyväisiä tasaisesti kaikilla koulutusaloilla ja alakohtaiset erot olivat pienempiä kuin monissa muissa amkeissa.

- Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että kaikki opiskelijaa lähellä olevat toimijat osallistuvat ohjaukseen ja tukemiseen, kertoo Lapin ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Eija Jumisko.

Eija Jumiskon mukaan opettajat ovat vahvistaneet ohjausosaamistaan ja ottaneet käyttöön uusia digitaalisia menetelmiä opintojen etenemisen tukemisessa. Opiskelijoille on myös muokattu juuri heille parhaiten sopivia tapoja suorittaa opintoja ja osoittaa osaamisensa. Myös opinto-ohjaajien määrää on lisätty.

- Opiskelijoiden hyvinvointi on yhteydessä opiskelukykyyn, Eija Jumisko muistuttaa.

Lapin AMK suoriutuu kautta linjan keskimääräistä paremmin

Oppimisympäristöjen osalta Lapin AMK pitää viime vuoden tulosten perusteella sijaa kuusi, mikä sekin on selvästi valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Oppimisympäristöihin kuuluvat fyysisten tilojen lisäksi verkkoympäristöt ja yhteisöllisyyden kokemukset.

Opiskelun tukipalveluilla tarkoitetaan muun muassa tietotekniikkaa, käytettävissä olevia ohjelmistoja, kirjastopalveluita ja hyvinvointipalveluita. Tässä kysymysryhmässä Lapin AMK sijoittuu neljänneksi.

Kysymysryhmässä ”Palaute ja arviointi” opiskelija arvioi muun muassa opintosuoritusten arvioinnin perusteita ja selkeyttä ja itse- ja vertaisarvioinnin tasoa. Tällä mittarilla Lapin AMK sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa kuudenneksi.

Opintoihin kuuluvaan harjoitteluun ovat Lapista valmistuneet olleet viidenneksi tyytyväisimpiä. Muiden opiskelun aikaisten työelämäyhteyksien osalta Lapin AMK saa arvosanan 4,92, mikä oikeuttaa ammattikorkeakoulujen välisessä vertailussa sijalukuun seitsemän. Työelämäneuvonnassa sijaluku on kuudes ja opinnäytetyöprosessiin oltiin Lapissa kahdeksanneksi tyytyväisimpiä. Kirittävää Lapin ammattikorkeakoululla on vielä kansainvälisyydessä ja monikulttuurisuudessa, jossa se saa arvosanaksi 5,36 ja sijaluvuksi kymmenes kun valtakunnallinen keskiarvo on 5,31.

Opiskelutyytyväisyys on kaiken kaikkiaan Lapin AMKista valmistuneiden joukossa korkealla tasolla. Kun valmistumisvaiheessa olevilta kysytään, on se Suomen viidenneksi paras ammattikorkeakoulu.

Kyselyn tulokset ovat avoimesti saatavilla

AVOP-kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä. Kyselymittariston kehittämisestä vastaa Arene ry.

Vastausprosentit ovat olleet korkeita. Viime vuonna AMK-tutkintoon valmistuneiden valtakunnallinen vastausprosentti oli 98, kun 24 203 valmistuneesta kyselyyn vastasi 23 824 opiskelijaa.

AVOP-kyselyn tulokset ovat avoimesti saatavilla Vipunen-portaalissa.

Tämän tiedotteen laadinnassa on hyödynnetty Viivain Oy ammattikorkeakoululuille tuottamaa raporttia Opiskelijapalaute 2022 - Analyysi vuoden 2021 ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselystä (AVOP).Liitutaululle piirrettynä hymynaama, perusilme ja pettynyt ilme.