kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Innostusta rajat ylittävään yrittämiseen
26.10.2015 13:00

Innostusta rajat ylittävään yrittämiseen

Rovaniemellä järjestetty Innostu kasvuun! -seminaari tarjosi satapäiselle yleisölle hyödyllistä tietoa Barentsin alueen nykytilanteesta ja liiketoimintamahdollisuuksista.


Seminaarin ohjelman pääpaino oli rajojen yli toimivien menestyneiden yritysten tarinoissa ja käytännön kokemuksissa.

Innostu kasvuun! -seminaari oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa From Borders to Shared Spaces (BOSS) -hanketta. Käytännön järjestelyistä vastasi Lapin ammattikorkeakoulun liiketalouden toisen vuoden aikuisopiskelijaryhmä lehtori Ritva Junnan johdolla.

Vuoden lopussa päätökseen tulevan 2-vuotisen BOSS-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää rajaseutujen TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoja sekä kumppanuuksia ja uusia toimintatapoja. Hankkeessa on ollut mukana seitsemän suomalaisen ammattikorkeakoulun verkosto.

– Lapin ammattikorkeakoulun roolina on ollut kehittää monipuolisesti pohjoisia rajat ylittäviä toimintoja, projektipäällikkö Jorma Mölläri kertoo.

 

Pohjoisten toimijoiden on korostettava itseään

Seminaarin avauspuheen pitänyt Lapin ammattikorkeakoulun vararehtori Reijo Tolppi muistutti, että ammattikorkeakoulujen tehtäviin kuuluu kouluttamisen lisäksi TKI-toiminta ja aluevaikuttavuus. Hän kiitteli BOSS-hanketta ajankohtaisesta aihepiiristä ja korosti TKI-toiminnan olevan tärkeää Lapin ammattikorkeakoululle, joka onkin Suomen ammattikorkeakouluista suurin hanketoimija.

– Yksi strategisista painoaloistamme on arktinen rajaosaaminen, johon tämä hanke on etsinyt ratkaisuja. Meillä on raja-aluetta enemmän kuin yhdelläkään muulla maakunnalla, kolme rajamaata ja yhtä paljon rajakilometrejä kuin perinteitäkin, Tolppi korostaa.

Pohjoisen nykytilaa, tulevaisuutta ja haasteita esitteli Lapin kauppakamarin Timo Rautajoki. Hänen mukaansa ajattelutavan muutos olisi paikallaan, ja pohjoisen toimijoiden on puhuttava itsensä puolesta, sillä tietämystä ei vielä laajasti ole. Rautajoki kokee, että pohjoisessa on Suomelle uusi tulevaisuus, mutta pohjoisten markkinoille pääsy ei ole itsestäänselvyys.

– Tärkein viesti on, että yrityksen ja tuotteen on oltava kunnossa, sillä ratkaisuja ongelmiin ei löydy naapurista.

Lapin ammattikorkeakoulun lehtori sekä some-aktiivi ja karismabongari Kati Koivunen esitteli seminaariyleisölle henkilöbrändäyksen saloja ja merkitystä myös yritystoiminnassa. Työmarkkinoiden muutos ja digitaalinen viestintäympäristö on tuonut uuden piirteen liiketoimintaan, ja esimerkiksi opiskelijoille on tärkeää erottua ja omata digitaalinen jalanjälki itsestään. Koivunen korostaa, että itseään verkossa brändätessä on tärkeintä olla aito.

– On kysyttävä itseltään: Miksi brändään itseni? Millaista osaamista ja asiantuntemusta myyn? Keitä ovat asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kohderyhmä? Miten erotun muista?

Pelloplast Oy:n toimitusjohtaja Tero Lassila jakoi kokemuksiaan siitä, kuinka pienen kunnan yrityksestä on tullut valtakunnallisesti ja kansainvälisesti menestynyt toimija. Kasvua yritys ei hae kasvun takia vaan hallitusti, jolloin taloudellinen tilanne pysyy hyvänä ja tasaisena.

– Myyntityö on yrityksen tärkein valttikortti, ja jos myynti ei toimi, niin ei toimi mikään muukaan. Tuotteitamme ei myydä hinnalla vaan tietotaidolla, Lassila korostaa.

 

Aitoja kohtaamisia ja rohkeutta

Lappset Group Oy:n Aasian ja Tyynenmeren aluejohtaja Petteri Ikäheimo puolestaan korosti, että aitous ja arvojohtaminen luovat tien menestykseen.

– Älkää pelätkö vieraita kulttuureja vaan ymmärtäkää, että pintaa syvemmällä olemme kaikki samanlaisia ja samat perusarvot ovat tärkeitä ympäri maailman.

Myös Lapland Safaris Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Niva painotti, että yritystoiminnassa on tärkeintä, että ollaan ihmisiä ihmisille.

– Internet on kaiken taustalla ja avannut uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan, muttei pidä unohtaa, että se ihminen siellä taustalla on yhä sama perustarpeineen.

Polarfysio Ky:n toimitusjohtaja Jarmo Latvala summasi seminaarin teeman korostamalla aitouden ja hullun rohkeuden lisäksi hyvien verkostojen, työn laadun ja erityisosaamisen tärkeyttä.

– Alueellamme on tärkeää rohkeasti käyttää eri kieliä ja mennä pilke silmäkulmassa tilanteisiin. Tärkeintä on aito kohtaaminen ihmisten kanssa, ei pelkästään sosiaalisen median kautta, Latvala huomauttaa.

Koko seminaarin moderaattorina toimi Lapin vuoden nuori yrittäjä 2015 Julius Oförsagd, joka oman yrittäjätarinansa kautta kannusti nuoria opiskelijoita tavoittelemaan unelmiaan.

– Toki järkeäkin pitää vähän kuunnella, mutta tehkää ennen kaikkea niin kuin sydän sanoo.

 

Teksti: Minttu Merivirta
Kuvat: Tuuli KontioBOSS_JuliusOforsagd-kuva Tuuli Kontio.jpg

Lapin vuoden nuori yrittäjä 2015 Julius Oförsagd toimi Innostu kasvuun! -seminaarin moderaattorina.BOSS_JarmoLatvala_kuva Tuuli Kontio.jpg

Polarfysio Ky:n toimitusjohtaja Jarmo Latvalan mukaan yritystoiminnassa tarvitaan yhä aitoa kohtaamista ihmisten kanssa.