kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Boostia luovan alan yrittäjyyteen palvelumuotoilun kautta
17.2.2016 16:00

Boostia luovan alan yrittäjyyteen palvelumuotoilun kautta

Creative Steps 2.0 -toimintamallilla tuetaan yritysten ja toimijoiden kehittämistyötä ja kansainvälistä verkostoitumista.


Luovien alojen yrittäjille suunnatun, kansainvälisen Creative Momentum -hankkeen yhteissuunnittelutyöpaja järjestettiin Rovaniemellä 3.2.2016. Työpajan tavoitteena oli kehittää Creative Steps 2.0 -innovaatiotoimintamallia yhdessä alueen yrittäjien kanssa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 20 osanottajaa mukaan lukien yrittäjiä sekä Lapin AMKin kaupan ja kulttuurin osaamisalan InnoBarentsLab (IBL) -opiskelijoita. Opiskelijat olivat mukana myös järjestämässä itse tilaisuutta.

Creative Steps 2.0 -toimintamallin tavoitteena on tukea yritysten ja toimijoiden kehittämistyötä ja kansainvälistä verkostoitumista. Malli tarjoaa yrityksille paikan, jossa opiskelijaryhmät toimivat yrityksen tukena kehittämistyössä. Samalla yrityksille tarjotaan mahdollisuus yhdessä toisen yrityksen kanssa kehittää yhteistä toimintaa, tuotetta tai palvelua. Steps-prosessia on pilotoitu vuonna 2013 Creative Edge -projektissa, jonka kokemuksia tullaan hyödyntämään mallin edelleenkehittelyssä.

Työpajaa vetivät Anitra Arkko-Saukkonen sekä Anzelika Krastina, jotka vastaavat Creative Steps -mallin suunnittelusta sekä koordinoinnista Creative Momentum -hankkeessa. Prosessia havainnollistettiin kuvataideopiskelija Marianne Kammosen piirtämällä “tiekartalla”.

Työpaja nosti esiin useita haasteita mutta myös mahdollisuuksia mallin hyödyntämiselle yritysten kehittämistyössä. Työpajan aikana kävi selväksi, että useilla yrityksillä oli jo valmiiksi vahvat kansainväliset verkostot, koska kotimaan markkinat ovat monelle luovan alan yrittäjälle aivan liian suppeat.

Tilaisuuden lopuksi palvelumuotoilija Simo Rontti Deveronista veti puheenvuoron nimellä “Agile service design tools for creative business”. Puheenvuoron tavoitteena oli havainnollistaa, miten palvelumuotoilua voidaan hyödyntää jokapäiväisessä elämässä. Rontti esitteli erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä, joista yhteissuunnittelua hyödynnettiin myös päivän työpajassa. Puheenvuoro taltioitiin ja se on tarkoitus jakaa MyCreativeEdge-sivustolla.

**
Creative Momentum on Pohjoisen Periferian ja Arktisen ohjelmasta rahoitettu 3-vuotinen hanke, jonka tavoitteena on tarjota entistä parempia tukipalveluita aloittaville ja olemassa oleville luovien alojen pk-yrityksille Pohjois-Euroopan harvaanasutuilla alueilla. Lapin ammattikorkeakoulu toimii projektissa partnerina.

Teksti: Saila-Inkeri PuukkoCM_työpaja.jpg

“Työpajassa kehitettiin Creative Steps 2.0 -toimintamallia palvelumuotoilun keinoin”. (Kuva: Anitra-Arkko Saukkonen)CM_Anzelika ja Anitra.jpg

Anzelika Krastina ja Anitra Arkko-Saukkonen havainnollistivat Creative Steps 2.0 -prosessia kuvataideopiskelija Marianne Kammosen toteuttama ”tiekartan” avulla. (Kuva: Henri Finström)