kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / ”Rumbaavat Rollat” - rollaattorilla koreasti
8.1.2021 8:00

”Rumbaavat Rollat” - rollaattorilla koreasti

Aivoterveyden edistämisen opiskelijat Tanja Alatalo ja Carmen Kekki kehittivät ikääntyneille rollaattoritanssikurssin.


Fysioterapeutti Tanja Alatalo ja tanssinopettaja Carmen Kekki aloittivat viime talvena aivoterveyden edistämisen erikoisopinnot Lapin ammattikorkeakoulussa. Osana opintojaan he suunnittelivat ja toteuttivat uudenlaisen rollaattoritanssikurssin ikäihmisille Oulussa. Tanssimuoto on Suomessa vielä melko tuntematon

Alatalo ja Kekki halusivat antaa toimintakyvyltään rajoittuneille ikääntyneille mahdollisuuden luovaan toimintaan, jossa voi toteuttaa itseään tanssin avulla vertaisten seurassa pitäen yllä fyysistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyään. Kehittämistehtävän päämotiivi oli osallistujien aivoterveyden ja yleisen hyvinvoinnin tukeminen.

Tanssikurssin nimeksi valikoitui “RumbaavatRollat”. Kurssi järjestettiin syksyllä 2020 Oulussa Seniorkunnon tiloissa, jossa Alatalo toimii fysioterapeuttina. Kurssin tunnit pidettiin lauantaisin ja tanssiosuus kesti noin kolme varttia kerrallaan. Kekki toimi pääasiassa vastuuopettajana ja Alatalo apuohjaajana.

- Kurssille osallistui seitsemän naista, íältään 57 - 92 vuotiaita. Suurin osa oli aikaisemmin harrastanut tanssia, mutta se oli jäänyt sairauksien tai ikääntymisen myötä, Tanja Alatalo ja Carmen Kekki kertovat.

- Osalla harrastuksen loppumiseen oli vaikuttanut myös puolison menehtyminen. Osallistujat saivatkin nimetä oman rollaattorinsa, jolloin apuvälineestä kehkeytyi ikään kuin uusi tanssipari.

Kolmen kuvan sarja rollaattoritanssiaisista.

Tunnit sisälsivät alkuun jutustelua ja lämmittelyosuuden. Seuraavaksi keskityttiin askeleisiin ja rytmiikkaan. Puolivälissä tuntia pidettiin jumppahetki keskittyen alaraaja- ja venytysliikkeisiin ja loppuajalla pääpaino oli estyskoreografian harjoittelussa. Viimeiseksi tunnelmaa kevennettiin “loppujammailulla”, jossa jokainen oppilas sai vuorollaan tanssia luovasti ohjaajan kaverina.

Esitysteemana oli “elämänkulku”, mitä tuki koskettava musiikki. Omaharjoittelun tueksi tanssioppilaat saivat kotiinsa sekä kirjallisen ohjeen että videotallenteen koreografiasta.

Kurssin viimeisellä tunnilla järjestettiin esiintyminen Metsolan Kartanolla, jossa katsojat pystyivät seuraamaan esitystä eri kerroksista. Näin vältettiin korona-aikana suuren joukon kokoontuminen yhteen tilaan.

Esitys sai lämpimän vastaanoton ja yleisön toiveesta encorekin toteutettiin. Lisäksi osallistujat saivat toiveen esiintyä toisessa senioritalossa. Esityksen videotalenne on nähtävillä YouTubessa.

- Ryhmäläisten palaute kurssilta oli, että ennakkotiedotus vastasi kurssin sisältöä, tanssituntien ajankohta ja tiheys olivat sopivia sekä harjoitteet koettiin sopivan haastavina. Yhdessä palautteessa toivottiin, että harjoituskertoja olisi ollut hieman enemmän. Ryhmän koko ja ryhmän ilmapiiri koettiin myös hyvinä.

Alatalo ja Kekki ideoivat myös kurssille jatkoksi eri tanssilajeja kokeilevia rollaattoritanssikursseja, kuten RokkaavatRollat tai ValssaavatRollat.

- Toimintakyvyltään heikentyneiden sitoutuminen voi olla haastavaa pitkiin kokonaisuuksiin, joten toimivampaa olisi järjestää lyhyttanssikurssija eri tanssilajien tiimoilta. Olisi suositeltavaa, että kursseja toteutettaisiin talon sisäisenä toimintana eri senioritaloissa, koska muutoin siirtyminen harrastuspaikalle saattaa muodostua esteeksi osallistumiselle.


Tiedustelut

Tanja Alatalo, p. 040 704 0162 e-mail: tanja_hp(a)hotmail.com
Carmen Kekki p. 050 545 4951 e-mail: carmenkekki87(a)gmail.com

 

Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutus

Vuonna 2020 Lapin ammattikorkeakoulu järjesti yhtenä valtakunnallisen koulutuksen toteuttajana Aivoterveyden edistämisen erikoistumiskoulutuksen (30 op).

Erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteena oli vahvistaa osaamista eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien aivoterveyttä ja löytää ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutumiseen uusia innovatiivisia keinoja ja ratkaisuja.

Koulutuksesta valmistui joulukuussa 14 aivoterveyden asiantuntijaa, ja marraskuun lopussa järjestettiin loppuseminaari, jossa valmistuvat esittelivät kehittämistehtävänsä.
Ikääntyneitä tanssioppilaita ryhmäkuvassa ohjaajiensa kanssa.