Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus ja kehitys

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi

Lapin AMK noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeistuksia humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista

Eettisiin periaatteisiin kuuluvat

  • tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
  • vahingoittamisen välttäminen ja
  • yksityisyys ja tietosuoja.

 

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia
tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti. Näkökulma on erityisesti tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakoinnissa. Ennakkoarviointi koskee vain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia.

Ennakkoarviointi voidaan tehdä myös, jos tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho sitä edellyttää.

Tiedustelut

Lapin ammattikorkeakoulun tutkimuseettinen toimikunta

Reijo Tolppi (pj.)
Päivi Ervast (siht.)
Outi Hyry-Honka
Soili Mäkimurto-Koivumaa

Leena Viinamäki, Lapin AMKn tutkimusetiikan tukihenkilö