kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Tutkimuseettinen ennakkoarviointi

Lapin AMK noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeistuksia humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista

Eettisiin periaatteisiin kuuluvat

  • tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
  • vahingoittamisen välttäminen ja
  • yksityisyys ja tietosuoja.

 

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia
tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti. Näkökulma on erityisesti tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakoinnissa. Ennakkoarviointi koskee vain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia.

Ennakkoarviointi voidaan tehdä myös, jos tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho sitä edellyttää.

Tiedevilpin tutkinta Suomessa