kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Hankelogoja

yhteinen poronhoitoalue -hanke

Porot aitauksessa

YHTEINEN PORONHOITOALUE: KEHITTÄMISTÄ VERKOSTOISSA, PALISKUNNISSA JA POROTALOUSYRITYKSISSÄ
2020 – 2023

 

Hankkeen tavoitteena on poronhoitajien työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantaminen kehittämällä paliskunnissa ja porotalousyrityksissä tehtävää työtä. Hankkeen toteuttaja on Lapin Ammattikorkeakoulu ja sen on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020 – 31.5.2023.

HANKKEEN TUKEMANA

 • Lisätään osaamista verkostoissa, paliskunnissa ja poronhoitajien omassa työssä
 • Tunnistetaan olemassa oleva osaaminen paremmin
 • Uudistetaan työtapoja
 • Lisätään vuorovaikutus- ja johtamistaitoja paliskunnissa

HANKKEEN MYÖTÄ

 • Paliskuntien toiminta työyhteisönä kehittyy
 • Paliskunnat tunnistavat sidosryhmänsä paremmin ja kehittävät toimintaansa verkostoissa
 • Löydetään uudenlaisia toimintatapoja ja opitaan hyödyntämään olemassa olevaa osaamista
 • Vähennetään päällekkäistä työtä ja hyödynnetään olemassa olevia resursseja paremmin
 • Poronhoitajat lisäävät vertaisoppimista ja hyödyntävät työssään kehittävää työn otetta
 • Työstä tulee mielekkäämpää ja sujuvampaa ja sitä kautta tuottavampaa

KOHDERYHMÄ

 • Paliskunnat, yksittäiset porotalousyrittäjät sekä heidän verkostonsa

TOIMENPITEET

 • Paliskuntien sidosryhmien ja verkostojen kartoittaminen sekä analysointi
 • Verkostoyhteistyön kehittäminen: luodaan verkostokartta ja verkostoitumisopas sekä tuotetaan materiaalia verkostoyhteistyöhön
 • Järjestetään ulkoisen viestinnän ja neuvottelutaitojen koulutusta poronhoitajille
 • Koulutetaan paliskuntien hallintoa ja työnjohtoa
 • Luodaan mallipaliskunnissa toimintamalli, jolla voidaan tunnistaa ja hyödyntää paliskunnissa oleva osaaminen
 • Kehitetään porotalousyrittäjien omaa osaamista, työn hallintaa sekä vuorovaikutusosaamista mm. kehittävällä työnotteella sekä vertaisoppimisella

TULOKSET

 • Edistetty työhyvinvointia ja työssäjaksamista
 • Parannettu poronhoitotyön kannattavuutta, kilpailukykyä sekä muutostilanteiden hallintaa
 • Kehitetty poronhoitotyön organisointia ja paliskuntien toimintamalleja
 • Lisätty työyhteisöosaamista paliskunnissa
 • Lisätty poronhoitajien ja paliskuntien osaamista verkostoitumisessa, vertaisoppimisessa ja porotalouden julkikuvan luomisessa
 • Edistetty sukupuolten välistä tasa-arvoa paliskunnissa, työurien pidentymistä ja elinkeinon houkuttavuutta
 • Paliskunnat ovat saaneet työkaluja, joilla pystyvät ennakoimaan ja hallitsemaan työssä kokemiaan haasteita
 • Edistetty oman työn kehittämistä porotalousyrityksissä
 • Edistetty porotalouden ja muiden elinkeinojen yhteistyötä
YHTEYDENOTOT JA LISÄTIETOJA

Iida Melamies, Projektipäällikkö

puh. 044 478 0212, iida.melamiesharmaasähköposti.jpg

Tuulia Väärälä, asiantuntija

puh. 040 480 9128,  tuulia.vaaralaharmaasähköposti.jpg

Facebook
Yhteinen poronhoitoalue -hankkeen Facebook-sivut
Tapahtumat

Puhetta ruokintakäytännöistä - Ruokinta sujuvammaksi ja edullisemmaksi 

Perjantaina 28.1.2022 klo 14-17

Teams-sovellus

Ilmoittautuminen 20.1. mennessä

Ilmoittaudu mukaan täällä

Tervetuloa poronhoitajat ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet!

Laura Post/Porojen ruokinta ja ravitsemus muuttuvassa ilmastossa -hanke: Erilaiset nurmet porojen talviruokinnassa

"Näin mie ruokin" - Erilaisia ruokintakäytäntöjä poronhoitajien esittelemänä.

Tule mukaan, niin saat kuulla nurmirehujen käytöstä porojen talviruokinnassa sekä pääset kuulemaan poronhoitajilta itseltään eri tavoista ruokkia poroja. Kuulemme mm. porojen tarha- ja maastoruokinnasta, koneellisesta ruokinnasta sekä vasotettavien porojen ruokinnasta.
Keskustelemme eri käytännöistä ja siitä, miten saada ruokintaa helpotettua ja kustannuksia mahdollisesti pienemmäksi.

Tapahtuman Facebook-sivut

 

Tilaa Porohankkeiden uutiskirje

Voit tilata Lapin Ammattikorkeakoulun porohankkeiden yhteisen uutiskirjeen sähköpostiisi nyt helposti täältä: https://mailchi.mp/b514adea9ad5/uutiskirjeen-tilaus

Uutiskirjeessä kerrotaan hankkeiden ajankohtaisia kuulumisia sekä ilmoitetaan kootusti tulevista tapahtumista.

Neuvottelutaito-koulutus

Paliskunnat joutuvat käymään monenlaisia neuvotteluita poronhoitoon liittyen.
 Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti:
  • Miten valmistautua neuvotteluihin?
  • Miten toimia haastavissa neuvottelutilanteissa?
  • Mitä tehdä neuvotteluiden jälkeen
 
 Koulutus on suunnattu etenkin paliskuntien hallinnon jäsenille, mutta tervetulleita ovat kaikki paliskuntien osakkaat, joita aihe kiinnostaa.
 Kouluttajana viestinnän lehtori Tuija Haapasalmi.
 
Seuraavat koulutusajankohdat keväällä 2022. Seuraa ilmoittelua!