kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot
Winno_logot_pieni.jpg

Winno_banneri_pieni.jpg

Pohjoisen lampaanvillan tutkimusprojekti


Woollen Innovations (WINNO 2012 – 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia sekä siitä valmistettujen tuotteiden vaikutuksia hyvinvoinnin edistämiseen.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkittua ja hyödynnettävissä olevaa tietoa huopalaatujen ominaisuuksista ja huovan käytettävyydestä tuotesuunnittelussa. Hankkeessa tutkitaan myös villamateriaalin värjäystä ja kuviointia Lapin luonnosta saatavilla väriaineilla sekä yhdistämällä villaan erilaisia kasviperäisiä uutteita. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mm. villahuovan ja siitä valmistettujen tuotteiden kosteuden ja kylmyyden eristämiskykyä sekä huollettavuutta.


Hanke toteutetaan Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja siinä hyödynnetään Hoitava Villa -hankkeen (2006 – 2007) tuoteinnovaatioiden tutkimustuloksia.

Rovaniemen ammattikorkeakoulun toteuttamien tutkimusosioiden tavoitteena on tuoda uutta, hyödynnettävissä olevaa tietoa hoitavan villan käyttömahdollisuuksista ja tutkia villaa ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä arktisissa olosuhteissa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan villan yhdistämistä luonnontuotteisiin uusien käyttösovellusten löytämiseksi. Tutkimus on monialaista ja hyödyntää useiden koulutusalojen osaamista tavoitteenaan edistää lappilaisten raaka-aineiden käyttöä ja tuotannon kannattavuutta sekä alueen toimijoiden yhteistyötä.


Woolleen Innovations project (WINNO)

Research project for Northern wool and wool materials

The Woollen Innovations (WINNO 2012 – 2013) -project studies the use of the Northern sheep’s wool and felted woollen material and the qualities of the material to promote well-being. The objective of the research project is to yield information of the different qualities of felted woollen material and it’s usability in product design. The studies include products treated with extracts and colors from the local Northern nature. In addition one objective of the research is to study the capacity of wool fiber to isolate dampness and coldness and the usability of the felted material in the Northern environment.

The project takes place as a collaborative effort with the University of Lapland and Rovaniemi University of Applied Sciences. In the background of the project are the good results of the Healing Wool -project (2006 – 2007).

Rovaniemi University of Applied Sciences aims to bring new, usable information about the possibilities to use wool and to research wool in promoting the human well-being in the arctic climate. Furthermore the project studies possibilities to combine wool with natural extracts to find new applications for the use of Northern sheep’s wool. The research links many fields of study as it is aiming to promote the use of Lappish raw-materials and the profitability of the production as well as the co-operation between the local actors.


Yhteystiedot / Contact
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
University of Applied Sciences

Veli Juola
Toimialajohtaja I Director

Reeta Sipola
Projektipäällikkö I Project Manager

Woollen Innovations -hanke
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Rantavitikan kampus
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi

Woollen Innovations project
Rovaniemi University of Applied Sciences
Rantavitikka Campus
Jokivayla 11 C
96300 Rovaniemi
Finland