kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Uuselintarvikkeet / Luonnonkasvien käytön edistäminen

Luonnonkasvit julkisesti saatavilla olevilla kasvilistoilla

Elintarvikealan toimija on itse vastuussa siitä, että tuotteet ovat turvallisia sekä elintarvikelainsäädännön mukaisia. Uuselintarvikeasioissa tämä tarkoittaa sitä, että toimijalla on vastuu selvittää ja tarvittaessa todistaa hyödyntämiensä kasvien käyttö ihmisravintona ennen vuotta 1997.

Yhtä täydellistä listausta uuselintarvikkeista tai elintarvikekäyttöön hyväksytyistä kasveista ei ole. Monilla EU-mailla on kuitenkin olemassa omia virallisesti hyväksyttyjä listoja kasveista/ kasvinosista, joiden ei katsota olevan uuselintarvikkeita tai jotka on hyväksytty esimerkiksi ainoastaan teekäyttöön. Pääsääntöisesti näiden listojen kasvit on vastaavalla tavalla hyväksytty elintarvikekäyttöön myös Suomessa. Eviran uuselintarvikesivuilta löytyy linkkejä, joiden avulla voit tarkistaa, mikä tällä hetkellä on kiinnostuksesi kohteena olevan kasvin tilanne eri kasvilistoilla.

Käyttö ennen vuotta 1997

Selvitystyömme päätavoitteena oli koota yhteen näyttöä käyttöhistoriasta ihmisravintona niiden kasvien osalta, joilta elintarvikekäyttöhyväksyntä vielä puuttuu. Tosittein todennettu kasvin/ kasvinosan aiempi merkittävä elintarvikekäyttö tarkoittaa sitä, että sen katsotaan olevan ravintona nykyisinkin turvallinen ja kaupallinenkin hyödyntäminen on mahdollista.

Tositteeksi käytöstä ennen vuotta 1997 käyvät muun muassa myyntitilastot, laskut, katalogit, myyntiesitteet, reseptit sekä asiantuntijatieto (esimerkiksi alalla toimineen yrittäjän lausunto).

Toimitimme kokoamamme aineiston Eviralle arvioitavaksi keväällä 2016. Syyskuun lopussa 2016 Evira päivitti kasviluetteloaan toimitetun aineiston perusteella. Päivitetty suomalaisten luonnonvaraisten kasvien elintarvikekäyttö -taulukko löytyy Eviran sivuilta.

Viranomaisten periaatteita elintarvikekäytön hyväksymisen ja kasviluettelonsa päivittämisen suhteen:

  1. Mikäli kasville tai kasvinosalle on osoitettu (toimitetussa aineistossa tai muiden jäsenmaiden antamissa tiedoissa) käyttöhistoriaa elintarvikekäytössä, sen käyttö kyseisessä käyttötarkoituksessa on sallittu.
  2. Jos kasvilla tai sen osalla on ollut pelkkää ravintolisäkäyttöä, sitä ei lisätä Eviran luetteloon. Sen käyttö on kuitenkin sallittua ravintolisissä kuten ennenkin.
  3. Jos yleinen käsitys jäsenmaissa on, että kasvilla on lähinnä rohdoskäyttöä, tai siihen liittyy mahdollisia terveyshaittoja, sitä ei lisätä Eviran luetteloon. Jos kasvilla on kuitenkin käyttöhistoriaa esimerkiksi teenä, voi sitä edelleen käyttää samassa käyttötarkoituksessa.