kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Uuselintarvikkeet

Luonnontuotealan uuselintarvikekysymykset

– Tiedonhankinta ja koulutus

Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti vuonna 2016 luonnontuotealan uuselintarvikekysymyksiin kohdistuvan selvitystyö- ja koulutuskokonaisuuden. Työ tilattiin Lapin ammattikorkeakoululta.

 

Luonnonkasvien käyttöhistoriatieto lisää elintarvikekäytön mahdollisuuksia

Uuselintarvikeasetus (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2015/2283, aiemmin EY 258/97) uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista) on puhututtanut luonnontuotealan toimijoita paljon viime vuosina. Asetuksella säädellään uuselintarvikkeiden tai elintarvikkeiden uusien ainesosien kaupallista hyödyntämistä, ja se on ollut voimassa vuodesta 1997 alkaen. Asetusta sovelletaan myös luonnonkasvien käyttöön elintarvikkeissa, ja se koskee elintarviketeollisuuden tuotteiden lisäksi mm. ravintola-alan toimintaa.

Uuselintarvikeasetuksen tarkoituksena on varmistaa kuluttajille myynnissä olevien elintarvikkeiden turvallisuus. Tämän takia myös tuotteissa käytettävillä luonnonkasveilla tulee asetuksen mukaan olla todennettu käyttöhistoria elintarvikkeissa ennen vuotta 1997. Riittävän käyttöhistorian katsotaan olevan osoitus kasvien turvallisuudesta elintarvikekäytössä. Mikäli käyttöhistoriaa ei löydy, elintarvikkeissa hyödynnettäville kasveille on tehtävä turvallisuusselvitykset ja haettava uuselintarvikkeen markkinointilupa ennen käyttöönottoa.

Evira on vuonna 2014 koonnut luettelon elintarvikekäytön kannalta tärkeistä suomalaisista luonnonvaraisista kasveista sekä niiden uuselintarvikestatuksesta ja käyttöhistoriatiedosta. Kasvilistaa on mahdollista täydentää alan toimijoiden kokoaman käyttöhistoriadokumentaation perusteella.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Lapin AMKissa selvitettiin vuoden 2016 aikana yritystoiminnassa käytetyimpien luonnonkasvien käyttöhistoriaa ennen vuotta 1997. Eviralle toimitettiin aineistoa kotimaisista villikasveista sekä kotimaisen käyttöhistoriatiedon että muiden maiden kasvilistausten osalta. Toimitetun aineiston perusteella Evira päivitti kasviluettelonsa syyskuussa 2016.

Päivitetty suomalaisten luonnonvaraisten kasvien elintarvikekäyttö -taulukko löytyy Eviran sivuilta.

YHTEYDENOTOT JA LISÄTIEDOT

Seija Niemi
puh. 040 181 3296, seija.niemiharmaasähköposti.jpg


Johanna Kinnunen
puh. 040 646 2474, johanna.kinnunenharmaasähköposti.jpg