kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) ja sisäilma-asiantuntijan (SISA)

henkilösertifiointiin valmentava koulutus

 

Rakennusterveysasiantuntijan koulutus on 45 opintopisteen laajuinen, henkilösertifiointiin valmentava koulutus.

Koulutus on suunnattu kiinteistöjä omistaville ja hallinnoiville henkilöille, sisäilma- ja homeongelmia tutkiville konsulteille, terveystarkastajille sekä henkilöille, jotka haluavat perehtyä syvällisesti alaan.

Valmentavan koulutuksen jälkeen on henkilösertifioinnin vaatimusten täyttävien mahdollista hakea Eurofins:ltä RTA- tai sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaattia.

Rakennusterveysasiantuntijan valmentavaan koulutukseen (myöh. RTA) osallistujat saavat koulutuksen yhteydessä myös sisäilma-asiantuntijan valmentavan koulutuksen. Koulutukseen osallistuva voi halutessaan suorittaa pelkästään sisäilma-asiantuntijan valmentavan koulutuksen. Valmentavassa koulutuksessa käydään lävitse voimassa olevan asetuksen (545/2015) vaatimukset koulutuksen sisällöstä, jonka sisältö koostuu kolmesta eri osioista.

Ilmoittautuminen tammikuussa 2020 Centrian kanssa yhteistyössä järjestettävään koulutukseen on avattu ja löytyy täältä.

 

Koulutuksen jälkeen henkilösertifioinnin vaatimusten täyttävien on mahdollista hakea Eurofins:ltä RTA- tai SISA-henkilösertifiointia.

 

Osa A ( 13 Op)

A-osassa perehdytään rakennusten sisäilman epäpuhtauksiin, homeeseen, bakteereihin ja terveysvaikutuksiin. Sisäilmaongelmia tutkitaan ja analysoidaan erilaisilla laboratoriomittausmenetelmillä ja välineillä sekä perehdytään epäpuhtauksien torjuntaan.

 

Osa B (14 Op)

B-osassa tarkastellaan syvällisemmin rakennusfysiikkaa, rakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia, perehdytään rakenteiden ja materiaalien kuntotutkimusmenetelmiin, tuotantotekniikkaan uudis- ja korjausrakentamisessa. Lisäksi perehdytään asiantuntijana toimimiseen sisäilmaongelmien oikeustapauksissa ja sopimustekniseen lainsäädäntöön.

 

Osa C (3 Op)

C-osassa käydään lävitse ilmanvaihto-ja ilmastointitekniikkaa sekä opetellaan niihin liittyviä mittaus- ja tutkimusmenetelmiä. RTA koulutukseen osallistuvat perehtyvät edellä mainitun lisäksi syvällisemmin kuntoarvio- ja kuntotutkimusmenetelmiin, rakennetekniikkaan, lainsäädäntöön ja tekevät rakennusterveyden asiantuntijan valmentavaan koulutukseen vaaditun, 15 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön.

 

Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoiden pätevöitymiskoulutuksesta on säädetty terveydensuojelulailla (763/1994). Terveydensuojelulaissa mainittua pätevöitymiskoulutusta on tarkennettu Sosiaali- ja terveysministeriön toukokuussa 2015 antamalla asetuksella (545/2015).

Annetussa asetuksessa on määritelty valmistava koulutus, jonka rakennusterveyden- ja sisäilma-asiantuntijan täytyy käydä, voidakseen hakea Eurofins:ltä kyseiset henkilösertifikaatit ja toimia viranomaisten hyväksyminä asiantuntijoina rakennusten sisäilma- ja homeongelmiin liittyvissä asioissa.

 

Joustavien opetusmenetelmien ansiosta opintojen suorittaminen työn ohessa on helppoa.

 

Lapin AMK on järjestänyt kaksi rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointiin valmentavaa koulutusta päivätoteutuksena sekä kaksi RTA- ja SISA-konsulttikoulutusta. RTA- ja SISA-koulutukset ovat järjestetty monimuotokoulutuksina, jotka ovat toteutettu lähiopetuksena 2 - 3 päivää per kuukausi oppilaitoksen tiloissa sekä etäopetuksena verkkoympäristön kautta. Lapin AMK ja Centria vetävät tällä hetkellä yhteistyössä koulutusta Pohjois-Pohjanmaan alueelle, jossa lähiopetus on järjestetty Centrian Ylivieskan toimipisteessä.

 

Lisätietoa tulevista koulutuksista voit tiedustella sivupalkkiin listatuilta yhteyshenkilöiltä.

Eurofins.png
rta 3.1.jpg
Yhteystiedot

Lauri Saarelainen, Lehtori
040 527 2027
lauri.saarelainen@lapinamk.fi

Matti Moilanen, Lehtori
040 635 2964
matti.moilanen@lapinamk.fi   

Jyrki Huhtaniska, Lehtori
040 546 8856
jyrki.huhtaniska@lapinamk.fi