kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Porojen ruokinta ja ravitsemus muuttuvassa ilmastossa

2021326.jpg

Hanke etsii syitä vasaprosenttien heikkenemiselle 2000-luvulla ruokinta-, tarhaus- ja viljelytoimenpiteistä. Ruokinnalla on suuri merkitys vasaprosentteihin, sillä talviruokintajakso kattaa suuren osan vaadinten tiineysajasta.

Ilmastonmuutoksen seurauksena porot ovat entistä riippuvaisempia talviruokinnasta. Luonnosta saatavan talviravinnon vähentyminen on johtanut siihen, että lisäruokintaa toteutetaan lähes jokaisessa paliskunnassa. Ruokinta toteutetaan nykyisin pääasiallisesti omalla tilalla tuotetuilla säilörehuilla ja teollisilla täysrehuilla. Haasteena on säilörehun laadunvaihtelu.

Hankkeen tuloksena ymmärretään vaadinten talviaikaisen ravitsemuksen laadun sekä lois- ja tautipaineen vaikutusta vasaprosenttiin ja teuraspainoihin. Hankkeessa järjestetään ruokintakokeita porotiloilla sekä Kutuharjun koeporotarhalla. Hankkeessa tehdään opasvideoita, säilörehunteko-opas, porojen elopainon arviointiin mittanauhamenetelmä sekä järjestetään kaksi koulutustilaisuutta poronhoitajille ja sidosryhmille. Hankkeen tuloksista kirjoitetaan artikkeleita ammattilehteen sekä tieteellinen artikkeli.

Hankkeen päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Helsingin Yliopisto. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021 - 30.6.2023.

Hankkeen on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 363 174 euroa, josta EU:n ja valtion rahoitusosuus on 290 539 euroa.

Artikkelisarja hankkeen päätuloksista

Porojen hyvinvointia ja vasatuottoa tukeva talviruokinta -artikkelisarja

 

Säilörehunteko-opas

Säilörehut porojen ruokinnassa -opas

 

Podcast

Puhetta porojen talviruokinnasta -podcast (toteutus Yhteinen poronhoitoalue -hanke)

 

Opasvideot ja seminaaritallenteet

Säilörehuanalyysin tulkinta - Palaute nurmen viljelijälle - video

Säilörehun aistinvarainen analyysi ja erilaiset nurmikasvustot -video

Porojen talvitarhauksen hyvätkäytännöt - Ruokinnan toteutus sekä eläin- ja olosuhdehavainnot -video

Porojen nurmet ja rehukustannus - muutos väkirehuvaltaiselta ruokinnalta säilörehupainotteiseksi -video

Poron hyvinvointia tukeva ruokinta -seminaarin videotallenne (25.4.2023)

Nurmihavaintoja 2022 -video

Poron kuntoluokitus -opasvideo

Säilörehuanalyysin tulkinta -opasvideo

Säilörehu, säilönnän perusteet -opasvideo

Porojen talviruokintaseminaari osa 1 -videotallenne (8.4.2022)

Porojen talviruokintaseminaari osa 2 -videotallenne (8.4.2022)

 

Artikkelit

Keinoja ruokintakustannuksen hillitsemiseen -artikkeli Poromies-lehdessä 3/2023

Ruokinnan avulla katastrofitalvien yli.pdf - artikkeli Poromies-lehdessä 3/2022 (hankkeen ulkopuolinen materiaali)

Katse nurmeen -artikkeli Poromies-lehdessä 2/2022

Nurmi porojen talviruokinnan perustana -artikkeli Poromies-lehdessä 4/2021

 

Seminaariesitykset

25.4.2023 Poron hyvinvointia tukeva ruokinta -seminaarin esitykset

Porojen vasatuottoa selittävät tekijät 2003-2019

Taloudellisesti optimaalinen ruokinta rehun ja lihan hinnan muuttuessa - eri skenaarioita ja tapausesimerkki

Erilaisista nurmista tehtyjen säilörehujen rehuarvot

Erot laiduntavien ja lisäruokittujen vaadinten fysiologiassa ja syntyvien vasojen painossa

Säilö- ja väkirehun vaikutus vaatimien fysiologiaan talvitarhoissa

Porotilojen väliset erot ruokinnassa ja niiden vaikutus vaadinten fysiologiaan ja vasatuloksiin Keski-Lapissa

 

8.4.2022 Porojen talviruokinta -seminaarin esitykset

Porojen vasontatuloksiin vaikuttaneet tekijät 2003 - 2019

Porojen tiineystarkastukset, verinäytteenotto ja vesi

Kuntoluokitus ruokinnan onnistumisen mittarina

Kesän 2021 nurmihavainnot tutkimustiloilta

Porojen tiineystulokset

Säilörehu porojen talviruokinnassa

 

Muut esitykset

Sopeutumista toimintaympäristön muutokseen ruokinnan avulla -esitys CLIMINI-hankkeen loppuseminaarissa 23.5.2023

Hanke-esittely posteri Poro- ja kalapäivät 24.-25.8.2022

Porojen nurmet -esitys 28.1.2022 tapahtumassa "Puhetta ruokintakäytännöistä"

Utfodring av ren samt ensilage av gräs -esitys 30.5.2022 tilaisuudessa "Onko nurmi vihreämpää rajan takana?" Ruotsin Matarengissa

 

Hankkeen aineistoista tehdyt opinnäytetyöt

Säilö- ja väkirehuruokinnan vaikutus vaatimien fysiologiaan talvitarhoissa Saila Ruuhisen maisterintutkielma

Viljalytoimenpiteiden vaikutus porojen rehun laatuun Nina Halosen opinnäytetyö

 

Hanke mediassa

Porot ovat riippuvaisia ihmisen tarjoamasta rehusta ja syy siihen on meissä: Näin Suomesta tuli porojen lisäruokinnan kärkimaa pohjoisessa Maaseudun Tulevaisuuden artikkeli 13.5.2023

Poron ruokavaliossa väkirehun osuus voi olla talvella yhtä suuri kuin lypsylehmällä – säilörehu toi porotilalle tuhansien eurojen säästöt Maaseudun Tulevaisuuden artikkeli 10.5.2023

Porojen ruokintaan käytetyn liiallisen väkirehun korvaaminen säilörehulla tuo merkittäviä säästöjä ja voi pelastaa jopa vasan ja emän hengen Ylen uutinen 25.4.2023

EU-miljoonilla tutkitaan Lapissa muun muassa porojen ruokintaa – tarkastusmatkalla käyneet EU-poliitikot ovat tyytyväisiä tukien käyttöön Ylen uutinen 22.2.2023

YHTEYDENOTOT JA LISÄTIEDOT

Laura Post, Projektipäällikkö

p. 040 514 3527, laura.post@lapinamk.fi

Facebook
Hanke löytyy Facebookista Porojen ruokinta ja ravitsemus muuttuvassa ilmastossa -ryhmänä. Tykkää ryhmästä ja saat ajantasaista tietoa hankkeen tuloksista!
Tulevat tapahtumat
Menneet tapahtumat
17.11.2021 14:00

Reindeer teeth and feed -miniseminar

Porojen hampaat ja ruokinta

28.1.2022 14:00

Puhetta ruokintakäytännöistä - Ruokinta sujuvammaksi ja edullisemmaksi

Aiheena nurmirehujen käyttö porojen talviruokinnassa sekä eri poronhoitajien ruokintakäytäntöjä. Järjestäjä: Yhteinen poronhoitoalue -hanke

8.4.2022 10:00

Porojen talviruokinta -seminaari

Aiheena porojen ruokinta, nurmet, vasonta- ja tiineystulokset sekä niihin vaikuttaminen.

30.5.2022 18:00

Onko nurmi vihreämpää rajan toisella puolella?

Porojen nurmi- ja ruokintatilaisuus Ruotsissa

28.3.2023 9:30

Tavoitteena laadukas nurmi – satovarmuutta hyvillä viljelykäytännöillä Pohjois-Suomen oloihin

Tervetuloa kuulemaan laadukkaan nurmen tuotannosta poroille, naudoille ja lampaille sekä keskustelemaan käytännön haasteista ja ratkaisukeinoista liittyen maan hoitoon, biologiseen typensidontaan ja talouteen. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

25.4.2023 10:00

Poron hyvinvointia tukeva ruokinta -seminaari

Vaikuttaako ruokinnan onnistuminen vasontatuloksiin? Millaista poron säilörehun tulisi olla? Paneelikeskustelussa ratkaisuja talviruokinnan haasteisiin.