kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Porojen ruokinta ja ravitsemus muuttuvassa ilmastossa

2021326.jpg

Hanke etsii syitä vasaprosenttien heikkenemiselle 2000-luvulla ruokinta-, tarhaus- ja viljelytoimenpiteistä. Ruokinnalla on suuri merkitys vasaprosentteihin, sillä talviruokintajakso kattaa suuren osan vaadinten tiineysajasta.

Ilmastonmuutoksen seurauksena porot ovat entistä riippuvaisempia talviruokinnasta. Luonnosta saatavan talviravinnon vähentyminen on johtanut siihen, että lisäruokintaa toteutetaan lähes jokaisessa paliskunnassa. Ruokinta toteutetaan nykyisin pääasiallisesti omalla tilalla tuotetuilla säilörehuilla ja teollisilla täysrehuilla. Haasteena on säilörehun laadunvaihtelu.

Hankkeen tuloksena ymmärretään vaadinten talviaikaisen ravitsemuksen laadun sekä lois- ja tautipaineen vaikutusta vasaprosenttiin ja teuraspainoihin. Hankkeessa järjestetään ruokintakokeita porotiloilla sekä Kutuharjun koeporotarhalla. Hankkeessa tehdään opasvideoita, säilörehunteko-opas, porojen elopainon arviointiin mittanauhamenetelmä sekä järjestetään kaksi koulutustilaisuutta poronhoitajille ja sidosryhmille. Hankkeen tuloksista kirjoitetaan artikkeleita ammattilehteen sekä tieteellinen artikkeli.

Hankkeen päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Helsingin Yliopisto. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021 - 30.6.2023.

Hankkeen on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 363 174 euroa, josta EU:n ja valtion rahoitusosuus on 290 539 euroa.

Säilörehunteko-opas

Säilörehut porojen ruokinnassa -opas

 

Podcast

Puhetta porojen talviruokinnasta -podcast (toteutus Yhteinen poronhoitoalue -hanke)

 

Opasvideot ja seminaaritallenteet

Nurmihavaintoja 2022 -video

Poron kuntoluokitus -opasvideo

Säilörehuanalyysin tulkinta -opasvideo

Säilörehu, säilönnän perusteet -opasvideo

Porojen talviruokintaseminaari osa 1 -videotallenne

Porojen talviruokintaseminaari osa 2 -videotallenne

 

Artikkelit

Ruokinnan avulla katastrofitalvien yli.pdf - artikkeli Poromies-lehdessä 3/2022 (hankkeen ulkopuolinen materiaali)

Katse nurmeen -artikkeli Poromies-lehdessä 2/2022

Nurmi porojen talviruokinnan perustana -artikkeli Poromies-lehdessä 4/2021

 

Seminaariesitykset

Hanke-esittely posteri Poro- ja kalapäivät 24.-25.8.2022

Porojen nurmet.pdf -esitys 28.1.2022 tapahtumassa "Puhetta ruokintakäytännöistä"

Utfodring av ren samt ensilage av gräs.pdf -esitys 30.5.2022 tilaisuudessa "Onko nurmi vihreämpää rajan takana?" Ruotsin Matarengissa

Porojen vasontatuloksiin vaikuttaneet tekijät 2003 - 2019.pdf -esitys 8.4.2022 Porojen talviruokinta -seminaarissa

Porojen tiineystarkastukset, verinäytteenotto ja vesi -esitys 8.4.2022 Porojen talviruokinta -seminaarissa

Kuntoluokitus ruokinnan onnistumisen mittarina -esitys 8.4.2022 Porojen talviruokinta -seminaarissa

Kesän 2021 nurmihavainnot tutkimustiloilta -esitys 8.4.2022 Porojen talviruokinta -seminaarissa

Porojen tiineystulokset -esitys 8.4.2022 Porojen talviruokinta -seminaarissa

Säilörehu porojen talviruokinnassa.pdf -esitys 8.4.2022 Porojen talviruokinta -seminaarissa

 

YHTEYDENOTOT JA LISÄTIEDOT

Laura Post, Projektipäällikkö

p. 040 514 3527, laura.post@lapinamk.fi

Facebook
Hanke löytyy Facebookista Porojen ruokinta ja ravitsemus muuttuvassa ilmastossa -ryhmänä. Tykkää ryhmästä ja saat ajantasaista tietoa hankkeen tuloksista!
Tulevat tapahtumat
28.3.2023 9:30

Tavoitteena laadukas nurmi – satovarmuutta hyvillä viljelykäytännöillä Pohjois-Suomen oloihin

Tervetuloa kuulemaan laadukkaan nurmen tuotannosta poroille, naudoille ja lampaille sekä keskustelemaan käytännön haasteista ja ratkaisukeinoista liittyen maan hoitoon, biologiseen typensidontaan ja talouteen. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Menneet tapahtumat
17.11.2021 14:00

Reindeer teeth and feed -miniseminar

Porojen hampaat ja ruokinta

28.1.2022 14:00

Puhetta ruokintakäytännöistä - Ruokinta sujuvammaksi ja edullisemmaksi

Aiheena nurmirehujen käyttö porojen talviruokinnassa sekä eri poronhoitajien ruokintakäytäntöjä. Järjestäjä: Yhteinen poronhoitoalue -hanke

8.4.2022 10:00

Porojen talviruokinta -seminaari

Aiheena porojen ruokinta, nurmet, vasonta- ja tiineystulokset sekä niihin vaikuttaminen.

30.5.2022 18:00

Onko nurmi vihreämpää rajan toisella puolella?

Porojen nurmi- ja ruokintatilaisuus Ruotsissa

26.1.2023 10:18

Poron hyvinvointia tukeva ruokinta -seminaari

Vaikuttaako ruokinnan onnistuminen vasontatuloksiin? Millaista poron säilörehun tulisi olla? Paneelikeskustelussa ratkaisuja talviruokinnan haasteisiin.