kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Maaseudun yrityssymbioosit 

-hanke on päättynyt vuonna 2017. Lisätietoja hankkeesta ja sen teemoista sanna.vinblad (@) lapinamk.fi-


scarab-2490586_960_720.jpgwood-chips-1722422_960_720.jpg

Yhteistyö, materiaalikierto ja energiatehokkuus vievät eteenpäin maaseudun yrityksiä

Materiaalin ja energian tehokkaampi käyttö, jätteiden muuttaminen raaka-aineeksi joko oman tai toisen yrityksen käyttöön ovat päämääriä, joihin yrityksissä tulee pyrkiä.

Pohjois-Suomen maaseudun yritykset toimivat usein yksittäisinä yrityksinä hankkiessaan raaka-aineita, energiaa tai tuotantolaitteita ja tuotannon sivuvirrat taas toimitetaan usein jätteeksi. Yrityssymbiooseissa yritykset voisivat toimivat ryhmissä, joissa jokainen hyötyy toisistaan. Hankinnat voidaan tehdä yhdessä, energiaa voidaan tuottaa tuotannon sivuvirroista ja tuotantolaitteita hankitaan yhteisiksi.

Näiden asioiden parissa ja kiertotalouden edistämiseksi Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulut tekevät töitä MYSSY Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeessa.

 

Muoto

      

Hanketietoa

Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen tavoitteena on löytää Pohjois-Suomen alueelta olemassa olevia ja suunnitteluasteella olevia yrityksiä, jotka voivat ja haluavat nykyistä paremmin hyödyntää toistensa osaamista, sivuvirtoja ja laitteistoja biotalouden alalla. Hankkeessa tunnistetaan yritysten yhteisiä toiminta-alueita ja edesautetaan yritysten välistä symbioosia. Hankkeeseen osallistuvien yritysten symbioosit kuvataan esimerkkimalleiksi, jotka ovat hyödynnettävissä yleisesti.

Pohjois-Suomen biotalouden kehittämisstrategioissa ja maakuntaohjelmissa tulevien vuosien suunnitelmissa yksi vahva painopiste on energiatehokkuuden ja materiaalien kierrätyksen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa osaltaan strategioiden toteutuminen.

Hankkeen tuloksena tuetaan kiertotalouden tehostamista esiintuomalla maaseudun biotalousyrityksissä syntyviä sivuvirtoja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Hyödyntämismahdollisuuksia tehostetaan muodostamalla yrityssymbiooseja ja löytämällä alueiden toimijoiden tarpeet ja mahdollisuudet. Sivuvirrat ja kiertotalouteen liittyvät asiat kirjataan hankkeessa selvitykseksi. Löydetyt yritykset sekä muodostetut yrityssymbioosit kirjataan raporttiin sekä luodaan malli, jota voi hyödyntää laaja-alaisesti yritysyhteistyön muodostamisessa. Tulevat tarpeet ja jatkotoimenpiteet kirjataan esitykseksi, joihin pyritään hankkeen aikana jo sitouttamaan mahdollisia toimijoita. Hankkeessa verkostoidutaan toimijoiden välillä toteuttaen yrityssymbioosipäivä maakuntien välillä.

Hanke aktivoi yrityksiä, edistää sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja tehostaa kiertotalouden mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa sekä tuottaa yritysyhteistyöhön toimintamalliesimerkkejä.

Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Kohderyhmänä hankkeella ovat alueen maaseutuyritykset. Hanke toteutetaan 1.10.2015 - 31.1.2018. Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy yhdessä maakuntien maaseutuyrittäjien kanssa.


Lippu ja lause suomi PIENI.jpglapinamk_rgb_lomakekoko.jpgoamk.jpg
Yhteystiedot
Lapin AMK / Sanna Vinblad
sanna.vinblad harmaasähköposti.jpg p. 040 701 2238

Lapin AMK / Merja Mattila
merja.mattila harmaasähköposti.jpg p. 040 528 7562

Oamk / Sanna Moilanen
sanna.moilanen(ät)oamk.fi p 050 782 2404