kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Lapin luonnontuotteet / Artikkelit ja blogit

Artikkelit ja blogikirjoitukset

Marjatfuusio.jpg

Kuvat: Lapin Materiaalipankki / Terhi Tuovinen

 

Poron vähemmän käytetyt ruhonosat ja luonnontuotteet

Karoliina Majuri on kirjoittanut artikkelin souse vide-menetelmästä, jonka avulla poron vähemmän käytetyistäkin ruhonosista saa maukasta ruokaa. Artikkeli löytyy Poromieslehdestä 1/2019.

Avainsanat: poronliha, ruhonosat, luonnontuotteet

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen elintarvikeketjussa

Johanna Kinnunen ja Seija Niemi kirjoittavat elintarviketurvallisuudesta ja –lainsäädännöstä sekä niiden tulkitsemiseen liittyvistä haasteista tuottajan näkökulmasta. Kirjoituksessa nostetaan esille pienyrittäjien tarpeet käytännönläheisille koulutuksille. Lumen 2/2016

 

Asiasanat: elintarviketurvallisuus, alkutuotanto, uuselintarvikkeet, pienyrittäjät, koulutusmahdollisuudet

 

 

Lappilaiset marjat - terveydeksi

Seija Niemi kirjoittaa lappilaisten marjojen ja kasvien erityisyydestä, puhtaudesta ja ennen kaikkea terveysvaikutuksista. Artikkelissa puhutaan myös superfoodeista ja pehmelöistä. Artikkelin lopussa on napakasti koostettu vielä täsmätietoa arktisista marjoista, kasveista ja pakurista sekä luomutuotannosta. Lumen 3/2016 ja kirjassa ”Onneks On Luomua” (Merja Koski 2017).

 

Asiasanat: marjat, luonnonmukaisuus, lähiruoka, superruoka, hyvinvointi

 

 

Luonnonkasvit elintarvikeraaka-aineena - mitä toimijalta vaaditaan?

Johanna Kinnunen avaa villikasvien kaupallisen hyödyntämisen viranomaisvaatimuksia. Artikkelissa otetaan esille villikasvien erityispiirteitä sekä tuotannon eri vaiheita laatuketjuajattelun mukaisesti. Artikkelin lopussa on koottu tärkeitä lähteitä, joista lukija löytää aiheesta lisätietoa. Elintarvike ja Terveys -lehti 3/2017

 

Asiasanat: luonnonkasvit, ruokaturva, keräilytuotteet, alkutuotanto, uuselintarvikkeet

 

 

Mitä pohjoinen valo tekee mustikalle?

Rainer Peltolan blogissa keskitytään mustikan antosyaanipitoisuuksiin ja siihen, kuinka valo-olosuhteet vaikuttavat pohjoiseen kasvuun. Valon määrällä ja laadulla on väliä, kuten on myös aallonpituuksilla. Lutunen 2.3.2018

 

Asiasanat: pohjoinen, mustikka, antosyaanit, luonnonvalo, terveysvaikutteiset elintarvikkeet

 

 

Mustikka onkin puolukka ja Kanadassa kanadanmustikka on jotain muuta

Rainer Peltolan blogissa perehdytään monipuolisesti Vaccinium-suvun marjoihin ja erityisesti mustikoihin, joita on useita eri lajeja. Tekstissä puhutaan myös villimarjojen määritelmästä ja niiden kilpailueduista markkinoilla. Luonnonvarakeskus blogiartikkelit 6.6.2016

 

Asiasanat: marjanpoiminta, puolukat (suku), mustikka, luonnonmukaisuus

 

 

Mustikan pohjoinen laatu

Rainer Peltolan artikkelin keskiössä ovat antosyaanit, joita on pidetty yhtenä tekijänä mustikan terveellisyydessä. Kirjoittaja nostaa esille kolme tutkimusta, joissa on tutkittu antosyaanipitoisuuksien vaihtelua ja pohjoisten olosuhteiden vaikutusta niihin. Lutunen 14.2.2018

 

Asiasanat: mustikka, pohjoinen, antosyaanit, pohjoismainen yhteistyö, kasvutekijät

 

 

Pohjoinen Puhtaus – missä mennään  

Rainer Peltola, Seija Niemi ja Johanna Kinnunen tekevät katsausta Lapin ympäristön tilaa koskevista julkaisuista. Artikkeli pohjautuu Luonnonvarakeskuksen ja Lapin tutkimusseuran vuonna 2012 tekemään ”Pohjoinen puhtaus” –koosteeseen, joka todetaan yhä ajantasaiseksi. Lumen 1/2017

 

Asiasanat: pohjoinen, puhtaus, ilmanlaatu, pienhiukkaset, ympäristömyrkyt

 

 

Pohjoista keruuluomua  

Johanna Kinnunen käsittelee artikkelissaan luomun kansainvälistä merkitystä ja luomusertifiointia. Keruuluomun valvontajärjestelmän käytännöllisyyttä voisi vielä kehittää entistäkin tuottajaystävällisemmäksi. Uusi Rovaniemi 67/2017 (23.9.2017)

 

Asiasanat: pohjoinen, luonnonmukaisuus, sertifiointi, keräilytuotteet, ruokaturva

 

 

Puhtaat pohjoiset luonnontuotteet – ja vielä luomuna? Case-esimerkkejä elävästä yrityselämästä

Johanna Kinnunen on haastatellut Kiantama Oy:tä, Lapin Maria Oy:tä, Polar Shiitake Oy:tä ja Naviter Oy:tä, jotka kaikki käyttävät luomutuotannon raaka-aineita tuotteissaan. Artikkelissa pohditaan luonnontuotteiden ja luomutuotteiden välistä suhdetta. Lutunen 10.10.2016

 

Asiasanat: luonnonmukaisuus, luonnontuotteet, keräilytuotteet, sertifiointi, pohjoinen

 

 

Ruma puristekakun poikanen on terveellinen ja arvokas

Rainer Peltola jatkaa ”mustikkasarjan” blogitekstejä tarkastelemalla luonnonmarjojen lisää antosyaaneja mehustusprosessin näkökulmasta. Esille nousee mustikankuoren ravinteikkuus ja terveellisyys kuten myös miksi marjamehusta saattaakin puuttua samoja ominaisuuksia.

 

Asiasanat: marjavalmisteet, mehut, mustikka, terveysvaikutteiset elintarvikkeet, diabetes

 

 

Salaiset marjapaikat ja jakamistalous

Rainer Peltolan blogissa pohditaan suomalaisten marjanpoimintakulttuuria, jakamistaloutta ja luonnonmarjojen satoseurantaa. Kirjoituksessa haaveillaan, että kansalaisaktiivisuus voisi hyödyttää tutkimuslaitosten satoseurantojen perinteikästä tekoa. Luonnonvarakeskus blogiartikkelit 15.6.2017

 

Asiasanat: marjanpoiminta, jakamistalous, keräilytuotteet, kansalaisaktivismi

 

 

Sodankylän keskuskeittiössä lähiruoka on arkipäivää 

Johanna Kinnunen tutkii lähiruuan hyödyntämisperiaatteita ja haastattelee kunnan ruokapalvelupäällikkö Merja Aholaa. Lähiruuan suosimisella on positiivinen vaikutus koko kunnan elinkeinoelämään ja talouteen; samoin villiruoan suosiminen vaikuttaa paikallisten tuottajien työllistämiseen.

 

Asiasanat: lähiruoka, pohjoinen, Sodankylä, keskuskeittiö, luonnontuotteet

 

 

Villikasvien elintarvikekäytön mahdollisuudet lisääntyivät

Johanna Kinnusen kirjoituksessa käsitellään EU:n uuselintarvike-asetusta ja Eviran vuonna 2014 julkaisemaa luetteloa elintarvikekäytön kannalta tärkeimmistä suomalaisista luonnonvaraisista kasveista. Lapin AMK kokosi ja toimitti tärkeää aineistoa, jonka avulla luetteloa päivitettiin. Lumen 3/2016

 

Asiasanat: luonnonkasvit, uuselintarvikkeet, elintarviketurvallisuus, keräilytuotteet


 alapalkki hommelispommelis.jpg

Seuraa meitä facebookissa!
Yhteydenotot
Rainer Peltola
puh. 029 532 6429
rainer.peltola@luke.fi

 

Seija Niemi
puh. 040 181 3296
seija.niemiharmaasähköposti.jpg


Siiri Seppänen
puh. 040 621 0863
siiri.seppanenharmaasähköposti.jpg