kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla

Hankkeen fokuksessa ovat lappilaisten elintarvike-, kala-, poro- ja maatalousyritysten ja -yrittäjien eli lähiruoan tuottajien ja jalostajien
 • työssä jaksaminen
 • hyvinvointi
 • osaaminen ja
 • yritystoiminnan tuki poikkeustilanteessa.

Hankkeella edesautetaan yrittäjien ja yritysten sopeutumiskykyä poikkeustilanteeseen. Lisäksi se vaikuttaa lappilaiseen ruokaturvaan, vahvistamalla elintarviketurvallisuutta ja omavaraisuutta.

Lähiruokayrittäjien työhyvinvointi ja yritysten tuottavuus ja kyky sopeutua muutoksiin takaavat lähiruoan saatavuuden poikkeustilanteessa ja sen jälkeenkin.

Toimenpiteinä tulevat käyttöön

 • mentorointi
 • työnohjaus
 • vertaistuki
 • verkostoituminen sekä
 • koulutukset ja valmennukset.

Taustaa

Lähiruoan totutut myyntikanavat ovat muuttumassa, toisaalta lähiruoka on nyt entistä arvostetumpaa ja halutumpaa
kuluttajien keskuudessa, mutta miten sitä voidaan toimittaa heille? Yritysten tuottavuus tarvitsee tuekseen osaamista
johtamisesta sekä myynnin uudelleenorganisoimisesta.

Kevään 2020 poikkeustilan tuoma epävarmuus lisää haasteita yrityksen tuottavuuden lisäksi myös yrittäjien työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Jatkuva kiire, kireä aikataulu, yksin yrittäminen sekä taloudellinen epävarmuus huolestuttavat yrittäjiä ja aiheuttavat tuottavuuteen huolta ja henkistä kuormitusta. Yrittäjien voimavaroja, johtamista ja verkostoja tulee tukea, jotta voidaan lisätä työhyvinvointia.

 

Tulokset

Toimenpiteillä tavoitetaan 45 lappilaista mikro- ja pienyrittäjää, joista 25 yrittäjää hakeutuu ohjauksen ja mentoroinnin
piiriin ja 20 etäkoulutuksen/valmennuksen piiriin. Hankkeen tuotokset jäävät hankkeen jälkeen myös kaikkien yrittäjien,
yrittäjiksi haluavien ja muiden kiinnostuneiden käyttöön.

Hankkeen tuloksena on toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten ja yrittäjien parantunut hyvinvointi. Tulosten
saavuttamista mitataan osallistuville suunnatulla kyselyllä, jossa kartoitetaan kuinka paljon työhyvinvointi,
verkostoituminen ja osaaminen ovat lisääntyneet ja ovatko yritykset ottaneet käyttöön uusia keinoja yritysten
tuottavuuden edistämiseksi.

Tulosten kautta hanke lisää yrittäjien uusia keinoja saada lähiruokaa asiakkaille uusilla keinoilla.

Tulosten vaikuttavuus ei pääty muutosaikaan sillä ne mahdollistavat uudenlaisen liiketoiminnan lähiruokaan liittyen muutostilanteen jälkeenkin.

  

Rahoitus

Lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla -hanke on Lapin ammattikorkeakoulun toteuttama ja sitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 64 661 eurolla.

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Marru Kraft

marru.kraftharmaasähköposti.jpg

p. 040 614 6732

Info

 • Lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla

  Toiminta-aika: 4.5.-31.12.2020
  Toiminta-alue: Lappi
  Rahoitus: ESR, TL 3, ET 7.1, 64 661 €.
  Toteutus: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
  Kohderyhmä: Lappilaiset lähiruoan pientuottajat ja jalostajat