kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Lapin AMKin energia-alan toimenpidesuunnitelma

Lapin AMK on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on ensi vaiheessa kartoittaa mitä energia-alaan liittyviä hankkeita ja investointeja on Lapissa tehty tai käynnissä. 

Tavoitteena on tunnistaa Lapin tilanne ja löytää muualta sellaiset parhaat käytännöt, jotka ovat potentiaalisia myös Lapissa.

Toisena toimenpiteenä on kenttätutkimus, analyysi ja tiedon jakaminen. Case-study -menetelmää soveltaen käydään läpi Lapin kunnat, muut julkiset toimijat ja valikoitu joukko PK-yrityksiä tilanteen ja ennenkaikkea mahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Tavoitteena on löytää osa-alueet, joissa voidaan muodostaa tarpeisiin ja arvoketjuihin liittyviä toimijaklustereita helpottamaan ratkaisujen löytämistä.

Kolmannessa vaiheessa panostetaan löydösten perusteella tehtävien toimenpiteiden suunnitteluun eli toimenpideohjelman laadintaan.

Lähtökohtana on panostaa potentiaalisimpiin kohteisiin ja tarkastella Lapin AMKin mahdollisuuksia vastata niihin eri tavoin, joita ovat päättötyöt, harjoittelijat, oppimisprojektit, toimeksiannot, kehittämishankkeet ja soveltava tutkimus.

Neljäs toimenpide on tiedottaminen ja tiedon jakaminen eri tiedotusvälinein, julkaisuin ja seminaarein.

Hankkeen tuloksena syntyy toimenpidesuunnitelma, jota Lapin AMK ryhtyy toteuttamaan yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa.