kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Kestävän rakentamisen klusteri

Kestävä Rakentaminen Klusteri

Digipolis logo3.png   Lapin AMK logo.jpg  Lapin Liitto logo.jpgVipuvoimaa logo.png  EAKR logo.png

 

Kestävän rakentamisen klusteri on lappilaisille rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille suunnattu yhteistyömuoto, joka pyrkii toiminnallaan edistämään kestävän rakentamisen toteutumista ja parantamaan toimijoiden välistä yhteistyötä alueella.

Klusterin tarkoituksena on kehittää Lapin maakunnan rakennussektorin yhteistyötä, osaamista ja toimintaa kestävän rakentamisen periaatteiden mukaisesti. Kestävässä rakentamisessa huomioidaan ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat. Klusterin toiminta on puolueetonta, asiantuntevaa ja läpinäkyvää.

Kestävän rakentamisen klusterin tärkeimpinä tehtävinä ovat maakunnan rakennussektorin välisen yhteistyön ja osaamisen kehittäminen seuraavilla toimenpiteillä:
• Välittää tietoa alueelle kestävästä rakentamisesta hyödyntäen mm. koulutuksia, seminaareja, infotilaisuuksia ja opintomatkoja.
• Edistää rakennussektorin toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.
• Tarkastella toiminnan liittämistä kansallisiin ja kansainvälisiin klustereihin
• Edistää toimintamallien uudistumista ja liiketoiminnan kasvua
• Etsiä aktiivisesti uusia avauksia ja rahoitusmahdollisuuksia klusterin jäsenten TKI –toiminnalle

                                       Krklusteri ympyrä.PNG

YHTEYSTIEDOT

Antti Sirkka                                               Niko Pernu                                            Tytti Ahoranta
Projektipäällikkö                                      Projekti-Insinööri                                 Projektipäällikkö
antti.sirkkaharmaasähköposti.jpg                       niko.pernuharmaasähköposti.jpg                    tytti.ahoranta@digipolis.fi
040 674 0590                                           040 586 4341                                       040 504 2257


Johanna Asiala                                         Tanja Häyrynen

Projektikoordinaattori                              Projektipäällikkö     

johanna.asiala@lapinliitto.fi                   tanja.hayrynen@lapinliitto.fi

040 661 2592                                            040 704 3130