kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

FormFuture

Edistyneiden muovausteknologioiden mahdollisuudet tulevaisuuden hiilineutraalissa konepajavalmistuksessa

FormFuture-hankkeessa vahvistamme osaamistamme ja tutkimusympäristöjämme edistyneiden muovausteknologioiden käyttöönoton ja teknologiatiedon siirron vaatimalle tasolle. Alueen metallialan yritykset voivat  hyödyntää uutta osaamistamme ja tutkimusympäristöjä teräksistä tehtyjen rakenteiden ja tuotteiden suunnittelussa ja mahdollisimman hiilineutraalissa valmistuksessa. 

Hankekokonaisuuteen sisältyy investointihanke FormInvest - Edistyneiden muovausteknologioiden laitteet tulevaisuuden hiilineutraalissa konepajavalmistuksessa, jossa tavoitteena on päivittää Lapin AMKilla olevat muovaustutkimuksessa käytetyt laitteistot sekä lisäksi hankkia muovauksen simulointiin käytettävä ohjelmisto. Tämän ansiosta edistyneiden muovausteknologioiden hyödyntämisessä päästään uudelle osaamisen tasolle.

Hankkeita rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. FormFuture-hankkeen kokonaisbudjetti on 393 147 €, josta EU-tuen osuus on 314 518 €. Hanke on käynnissä 1.9.2023 - 31.8.2026. FormInvest-hankkeen kokonaisbudjetti on 251 720 €, josta EU-tuen osuus on 176 203 €. Hanke on käynnissä 1.1.2024 - 31.12.2026. 

 

Hankkeen tavoitteena muovausosaamisen edistäminen Lapin alueella

Tavoitteenamme on siirtää hankkeessa syntyvää osaamista ja testaustietoa alueen metallialan yritysten käyttöön, jotta niillä olisi jatkossa paremmat mahdollisuudet investoida kehittyneisiin muovausteknologioihin. Tähän pyrimme

 1. selvittämällä erilaisilla muovausmenetelmillä valmistettujen tuotteiden hiilijalanjälki ja miten fossiilivapaaseen teräkseen siirtyminen vaikuttaa niihin,
 2. tutustumalla edistyneisiin muovausteknologioihin ja määritelemällä mitä laitteistoja niiden hyödyntäminen vaatii,
 3. selvittämällä alueen yritysten osaamisen taso edistyneiden muovausteknologioiden ja fossiilivapaan teräksen osalta,
 4. nostamalla Lapin AMKin mallinnus- ja simulointiosaamisen tasoa niin, että saadaan valmiudet fossiilivapaista lujista ja erikoislujista teräksistä tehtyjen muovattujen rakenteiden ja tuotteiden suunnitteluun ja aiheen opettamiseen ja
 5. tutkimalla, miten fossiilivapaiden lujien ja erikoislujien terästen käytettävyys poikkeaa perinteisellä teräksenvalmistusprosessilla tehdystä kuumavalssatusta teräksestä muovattavuuden osalta.

 

Tulokset

Käytännön tuloksina saamme

 1. State-of-the-art selvityksen muovausteknologioista
 2. Tietoa yritysten osaamisen tasosta ja hyödyntämisasteesta sekä tarpeista
 3. Osaamista muovauksen simulointiin
 4. Dataa materiaalien muovattavuudesta erilaisilla teknologioilla
 5. Tietoa hiilijalanjäljen laskentaan
 6. Uutta tietoa ja osaamista leviämään julkaisujen ja työpajojen avulla.

 

Ajankohtaista

24.-25.4.2024 Hanke-tiimi osallistui Teknologiateollisuuden ry:n Ohutlevytuotteet-toimialaryhmän vuosittaisille Ohutlevypäiville Seinäjoella, missä kuultiin mielenkiintoisia esityksiä ohutlevytuotteiden käyttökohteista ja valmistusmenetelmistä.