kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

FeedFunk

Lapin alueen elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen funktionaalisten rehujen tuotannossa

Logot.PNG

 

FeedFUNK -hankkeessa edistetään alueellisia kiertotalouden ratkaisuja. Hanke etsii ratkaisuja Lapin alueen elintarviketeollisuuden materiaali- ja resurssitehokkuuden kasvattamiseen, ympäristövaikutusten vähentämiseen, hiilijalanjäljen pienentämiseen sekä uusien innovaatioiden jalkauttamiseen uusien biotuotteiden ja tuotantotapojen muodossa.

 

Hankkeen tuloksina syntyy uusia kiertotalouden ratkaisuihin perustuvia tuotekonsepteja ja tuotantoprosesseja, jotka ovat suoraan sisällytettävissä alueella toimivien yritysten tuotantoon. Hankkeen tulokset mahdollistavat kiertotalouteen pohjautuvan elinkeinotoiminnan ja liikevaihdon kasvun alueella. Tämän odotetaan pitkällä aikavälillä tuovan alueelle investointeja. Hankkeen tuloksena myös Lapin ammattikorkeakoulun ja alueellisten tutkimus- ja kehittämislaitosten muodostama innovaatio- ja osaamiskeskittymiä vahvistuu lisäten alueen houkuttelevuutta sekä opiskelijoiden, osaajien ja yritysten silmissä.

 

Hankkeessa tehdään selvitys Lapin alueella muodostuvista elintarvike- ja rehulaatuisista sivuvirroista sekä toteutetaan näihin sivuvirtoihin perustuvia rehutuotepilotteja. Näiden toimivuutta ja vaikutuksia tutkitaan poroille sekä tuotantoeläimille suoritettavin maittavuus- ja ruokintakokein.

 

Hanketta rahoittaa Lapin liitto Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta, ja hanketta toteutetaan 1.4.2021 – 31.3.2023 välisenä aikana.

Yhteydenotot & lisätietoja

Juho Haveri-Heikkilä, projektipäällikkö

puh. 044 478 0289, juho.haveri-heikkila@lapinamk.fi

 

Sarai-Natalia Kela, asiantuntija

puh. 040 514 0798, sarai-natalia.kela@lapinamk.fi

 

Veronica Mikkola, projektityöntekijä

ruut.mikkola@lapinamk.fi