kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

LAPIN Innovaatioassistentti

Lapin innovaatioassistentti -toimintamallilla tuetaan Lapin alueen korkeakoulutettuja työnhakijoita sekä yrityksiä tarjoamalla molempia osapuolia hyödyttäviä mahdollisuuksia työllistämiseen.

Valmennuksen taustatiedot

Lapin innovaatioassistentti -mallin pilotointi käynnistyi vuoden 2015 alussa samannimisessä hankkeessa. Innoassari-valmennus oli Lapin ammattikorkeakoulun järjestämää täydennyskoulutusta (laajuus 15 opintopistettä) vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille lappilaisille työnhakijoille. Ensimmäinen valmennus järjestettiin vuonna 2015 ja viimeinen keväällä 2018. Hanke päättyi 30.6.2018.

Lapin innovaatioassistentti -valmennus oli koulutusta ja työskentelyä yhdistävä täydennyskoulutus liittyen niin yksilön innovointivalmiuksiin kuin yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Kaksiosainen valmennus koostui seuraavista koulutusjaksoista:

1) Hakijasta tekijäksi -valmennus (1 kk) auttoi oman osaamisen tunnistamisessa ja sen markkinoimisessa työnhaussa, ja
2) Innoassari-valmennus (3 kk) antoi osallistujalle eväitä ja innovaatio-osaamista yrityksen kehittämistoiminnan toteuttamiseen.

Valmennuksen kohderyhmää olivat vähintään 25-vuotiaat, lappilaiset korkeakoulutetut työnhakijat. Innoassarit ovat sijoittuneet mikro- ja pk-yritysten, yhdistysten, korkeakoulujen ja kuntien palvelukseen. Valmennuspaikat ovat suurimmaksi osaksi olleet Lapissa. Innoassarit suorittivat yrityksissä ennalta sovittuja ja suunniteltuja kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Kehittämistoimenpiteet liittyivät esimerkiksi tuotekehitykseen, organisaation toimintaan, viestintään, markkinointiin jne.

Valmennusta kehitettiin ja pilotoitiin vuosina 2015–2018, jonka aikana valmennukseen on osallistunut 43 henkilöä. Osallistujien taustat ovat olleet hyvin vaihtelevat niin koulutuksen kuin työkokemuksen puolesta.

Lue lisää Lapin innovaatioassistentti -projektin tuloksista.

Valmennuksen päätteeksi noin 50 % osallistujista on työllistynyt joko valmennuspaikkaan tai johonkin toiseen organisaatioon.

Innoassari_uusi toimintamalli_kuvio.jpg

 

 

Hankkeessa toteutetut julkaisut

Lapin innovaatioassistentti_lamppu.png

Innovaatio-osaaminen nykypäivän työelämätaitona -oppaassa (2018) tuodaan esille, mitä innovaatio-osaaminen on nykypäivän työelämätaitona ja miten itsestään voi kehittää innovaatio-osaajan. Artikkelikokoelman koostamisesta ovat vastanneet Lapin AMKin ja Lapin yliopiston asiantuntijat. (Julkaisun pysyvä osoite.)

Osana Lapin innovaatioassistentti-hanketta toteutettiin lappilaisten organisaatioiden innovaatioilmapiiriin ja -osaamiseen liittyvä selvitys (2018), jonka aineisto kerättiin Innovaatioassistentti-valmennuksen yhteydessä siihen osallistuneilta organisaatioilta. Selvityksen tuloksia voivat hyödyntää niin organisaatiot kuin organisaatioiden kehittäjät, ja itse UUSIX-kyselytyökalu on kaikkien toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä. Selvityksen on laatinut Heli Alaräisänen (suunnittelija, Lapin yliopisto).

Lapin innovaatioassistentti -hankkeen aikana järjestettiin viisi Innoassari-valmennusta. Valmennusmallia kehitettiin koko hankkeen ajan kehittävän arvioinnin avulla, ja Lapin innovaatioassistentti -toimintamallin arvioinnin yhteenveto 2015–2017 -julkaisuun (2018) on koottu arvioinnin tulokset. Arvioinnin yhteenvedon on laatinut Heli Alaräisänen (suunnittelija, Lapin yliopisto).

Eväitä lappilaisten yritysten kehittämiseen – Case Lapin innovaatioassistentti -julkaisu (2015) kokoaa yhteen hankkeen ensimmäisen valmennuskierroksen käytännön kokemuksia. Julkaisussa tehdään myös katsaus niihin yrityksen innovaatio-osaamisen osa-alueisiin, jotka muodostavat innoassarikoulutuksen ydinsisällön. (Julkaisun pysyvä osoite.)

 

Esitteitä:

Innoassari-valmennus: haku päällä!

Lapin innovaatioassistentti -valmennus 2016

Valmennuksen taustatiedot

Innoassari-valmennuksen järjestämisestä vastasi Lapin innovaatioassistentti -hanke. Hankkeen rahoittajana toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ja sitä toteuttivat Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.

Yhteystiedot:

Marjo Jussila
Lapin innovaatioassistentti -hankkeen projektipäällikkö
marjo.jussilasähköposti.jpg
Puh. 050 461 1355


***

(Tämä sivusto on viimeksi päivitetty 1.6.2018.)

Innovaatioassistentti Facebook