kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018

  • Kohderyhmänä 18-30 vuotiaat sosiaalista kuntoutusta tarvitsevat nuoret, joiden elämänkulkuun liittyy koulutuksen ja/tai työn puute, työ- toimintakyvyn vajeita, huono-osaisuutta, itsenäistymiseen ja elämänhallintaan liittyviä pulmia ja osallistumattomuutta.
  • Kehitetään ja toteutetaan toimintaa nuorten tarpeiden, mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten mukaisesti.
  • Perustetaan Potkuri-palvelupiste. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen, jolloin toiminta muodostuu nuorten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaiseksi.
  • Tuetaan nuorten osallisuutta vertaistukitoimintaa kehittämällä. Toimintamuotoina voivat olla mm. musiikki, liikunta, teemalliset ja vapaat keskustelutuokiot, taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät.
  • Haetaan paikallisia rakaisuja nuorten aktivoitumisen ja osallistumisen edistämiseksi.
  • Luodaan asiakkaan tarpeesta lähtevä vastuuhenkilömalli.
  • Luodaan (Lapin AMK) netti/mobiilipalvelujärjestelmä, jossa välitetään mahdollisia pientöitä mm kodeissa, järjestöissä, tapahtumissa ja yrityksissä
  • Lappilainen toimintatapa, ”Kemiläisille nuorille Kemiläiseen tyyliin ja Sodankylän nuorille Sodankylän malliin”

Yhteystiedot
Rauni Räty
Projektipäällikkö
rauni.ratysähköposti.jpg
puh 050 310 9356

Mikko Raappana
Projektityöntekijä
etunimi.sukunimi@meriva.com
puh 040 701 7785

Kaisu Pulju
Projektityöntekijä
etunimi.sukunimi@seitasaatio.fi
puh 040 703 5368