kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

LuovaLumot  Piirroshahmoja logossa

Luova ja monikulttuurinen hyvinvointi – yhteisöllisesti osallistava taidetoiminta

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa eri kulttuuritaustaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden ja heidän perheidensä sekä muun lähiyhteisön itsenäistä pärjäämistä ja yhdenvertaisuutta omissa elinympäristöissään.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Kustannusarvio on yhteensä 1 016 873 euroa. Hankeaika: 2.1.2023 – 31.10.2025.

Project description in English.

Tavoitteet

  1. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen
  2. Laaja-alaisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja inkluusion edistäminen taidelähtöisesti ja yhteisöllisesti ympäristö- ja yhteisötaiteen keinoin erityisestä tukea tarvitsevien nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien keskuudessa
  3. Vahvistaa asiakkaiden sekä heidän perheiden tai asiakkaan itse määrittelemän lähiyhteisön toimintakykyä, kuntoutumista ja kotoutumista luontoon tukeutuvan taidelähtöisen toiminnan keinoin
  4. Yhteisöllisen luontolähtöisen taidetoiminnan kehittäminen, toteuttaminen sekä arvioiminen niin, että se tukee osatoteuttajien asiakkaiden kuntoutumista, kotoutumista ja työelämä- ja opiskeluvalmiuksien vahvistumista ja työelämään siirtymistä
  5. LuovaLumot-hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja menetelmien istuttaminen ja edelleen kehittäminen osatoteuttajien työkäytäntöihin
  6. Ryhmähankkeen toteuttajina ovat Lapin ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Meriva sr, Pohjantähtiopiston kannatusyhdistys ry (PTO), Luonnonvarakeskus, Rovalan setlementti ry.

Taustaa

Asiakkaiden ja lähiyhteisöjen toimintaedellytyksiä, toimintakykyä, ja sosiaalista pääomaa kohden koulutusta ja työelämää vahvistetaan luontoon tukeutuvalla yhteisöllisellä taidelähtöisellä työskentelyllä.

  • Yhteisöllisen ja osallistavan taidetoiminnan avulla luodaan turvallisia kulttuurisesti ja sosiaalisesti moninaisia toimintaympäristöjä erityistä tukea tarvitseville asiakkaille sekä heidän
    perheilleen/lähiyhteisöilleen. Yhteisöllisessä taidetyöskentelyssä on mahdollista harjaantua monipuolisesti sosiaalisissa taidoissa, lisätä kansalaistaitoja, saada tukea itselleen ja yhteisölleen.
  • Hankkeessa syntyy koeteltuja käytäntöjä yhteisöllisen taidetyöskentelyn toteuttamiseen kuntouttavassa ja kotouttavassa työssä. Työskentely rakentuu KUPO-hankkeessa kehitetyille monikulttuurisille luontolähtöisille toiminnoille (Lumot-toiminta). Uutena elementtinä kehitettyyn toimintaan asettuu erityisesti taiteen yhteisöllinen muoto yhteisö- ja ympäristötaide.
Hankekumppanit
Yhteystiedot
Laura Jokela
Projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu
laura.jokelaLapin AMK sähköposti harmaa
puh. 050 310 9339