kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Luontoa toimintaan yli rajojen –hanke (ESR 2019-2020)

Luontoa toimintaan yli rajojen –hanke on kansainvälinen rinnakkaishanke Luontoa toimintaan –hankkeelle (ESR, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa, 2018-2020), jossa kehitetään luontoon tukeutuvaa kuntoutusta ja nuorten työpajatoimintaa yhteistyössä Metsähallituksen ja muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen kanssa. Luontoa toimintaan yli rajojen –hanke tekee yhteistyötä Ruotsissa toimivan, Salan kunnan hallinnoiman Gröna Gången –hankkeen kanssa tavoitteena oppia toistensa kehittämistä toimintamalleista ja hyödyntää niitä omassa kehittämistoiminnassaan. Gröna Gången –hankkeessa tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien, pitkäaikaissairaiden ja -työttömien itsetuntoa ja yksilöllisiä mahdollisuuksia päästä lähemmäksi työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista. Luontoon tukeutuvat aktiviteetit ovat keskeisiä hankkeen toimintoja.

Yhteiseen kehittämiseen, kokemusten ja tietojen vaihtoon on tarvetta molemmilla osapuolilla. Luontoon tukeutuva kuntoutustoiminta on vielä kehittymässä olevaa toimintaa, joka kehittyäkseen vaatii tarkastelua monista eri näkökulmista. Eri maiden toimintamahdollisuudet ja toimintaympäristöt ovat erilaisia ja niihin perehtyminen avaa mahdollisuuksia yhteiseen toiminnan kehittämiseen ja uudenlaisten avausten kokeiluihin omassa maassa. Ruotsi ja Suomi ovat yhteiskunnallisesti kuitenkin saman tyyppisiä ja meillä on samanlaisia kuntoutuksellisia haasteita ratkaistavina. Luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan kehittäminen on laajentunut Lapin maakunnasta (Luontoa
elämään hanke 2015-2017) Pohjois-Pohjanmaalle (Luontoa toimintaan –hanke 2018-2020) ja tällä hankkeella haetaan kansainvälistä kehittämiskumppanuutta rajan toiselta puolelta Ruotsista.

Hankkeen tavoitteena on osapuolten yhteinen oppiminen ja luontoon tukeutuvan hyvinvointitoiminnan osaamisen vahvistaminen kokemuksia ja tietoja vaihtamalla ja sen seurauksena palvelujen kehittyminen kuntoutujien toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistumiseksi. Hankkeen järjestämillä benchmarkkausmatkoilla Salaan välitetään tietoa Luontoa toimintaan -hankkeessa luoduista toimintamalleista ja tutustutaan Gröna Gången -hankkeen tuloksiin ja toimintamalleihin. Ruotsalaiset tutustuvat Oulun ja Pellon osatoteuttajien toimintaan käytännönläheisesti omilla benchmarkkausmatkoillaan. Kehittämistyöpajoissa kehitetään luontoon tukeutuvia, osallisuutta vahvistavia kuntoutustoiminnan malleja vuorovaikutuksessa yhteistyökumppanin kanssa soveltaen toisesta maasta saatuja tietoja ja hyviä käytäntöjä omiin toimintakäytäntöihin. Kehittämistyöpajat järjestetään ensimmäisten benchmarkkausmatkojen jälkeen tai niiden yhteydessä kummassakin maassa. Hankkeen tulokset julkaistaan Luontoa toimintaan –hankkeen päätösseminaarissa ja Ruotsissa järjestettävässä konferenssissa. Lisäksi hankkeen tulokset julkaistaan verkkojulkaisuna suomen ja ruotsin kielillä.