kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

LUONTOA TOIMINTAAN – YHTEISTYÖMALLEJA OSALLISUUTEEN (ESR 2018-2020)

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkin miesten sosiaalista kuntoutumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä luoda edellytyksiä heidän koulutus- ja työllistymispoluilleen kotipaikkakunnan metsässä ja muussa luontoympäristössä toteutettavalla mielekkäällä toiminnalla.

Tavoitteena on luoda työpajatoimintaan ja työllisyyspalveluihin tarkoitettu joustava kuntoutustoimijoiden ja Metsähallituksen sekä muiden luontoympäristöistä vastaavien tahojen yhteinen toimintamalli kuntoutujien osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi tavoitteena on soveltaa ja kehittää luontoon tukeutuvia kuntoutuksen toimintakäytäntöjä Luontoa elämään! - hankkeessa kehitettyihin malleihin perustuen.

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja osatoteuttajat. Hankkeen osatoteuttajat ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Metsähallitus, Pellon kunnan työpajatoiminta ja Oulun kaupungin nuorisopalvelut. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat Seitasäätiö Sodankylästä, Nuorten ystävät ry Rovaniemeltä ja Sallan kunta. Metsä- ja muussa luontoympäristössä tapahtuvaa kuntoutustoimintaa suunnitellaan, kokeillaan ja arvioidaan yhdessä siihen osallistuvien kanssa.

Kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden sekä työpajojen toimijat kehittävät yhdessä Metsähallituksen ja muiden luontoympäristötoimijoiden kanssa kullekin pakkakunnalle soveltuvat yhteistoimintamallit asiakkaiden kuntoutumisen edistämiseksi.

Lapin ammattikorkeakoulu järjestää osallistujille koulutusta Green Care -toiminnasta, yksilökeskeisestä luontoon tukeutuvasta kuntoutuksesta ja muusta luontotoiminnasta.

Toimintaan osallistuvat ovat pääasiassa miehiä, joille tarjotaan uudenlaista sosiaalista osallisuutta tukevaa kuntoutuspalvelua vakiintuneen toiminnan rinnalle. Kohderyhmään kuuluu erilaisissa tuen tarpeissa olevia henkilöitä, jotka käyttävät palveluja mielenterveyden, päihteiden käytön, pitkäaikaistyöttömyyden tai muiden arjen hallintaan liittyvien haasteiden vuoksi. Lisäksi kohderyhmänä ovat kuntoutus- ja työpajatoimintaa sekä työllisyyspalveluja toteuttavat toimijat, jotka saavat hankkeen myötä uusia palvelumalleja organisaatioidensa käyttöön.

Hankkeen tuloksena toimintaan osallistuneiden toimintakyky ja osallisuuden kokemus vahvistuvat ja he etenevät koulutus- ja työllisyyspoluillaan tai saavat mielekästä tekemistä arkeensa.

Tuloksena saadaan myös kuntoutus-, työllisyys- ja työpajatoimijoiden sekä Metsähallituksen ja muiden luontoympäristötoimijoiden keskinäinen joustava yhteistyömalli kuntoutustoimintaan.

Lisäksi saadaan arviointitietoa Green Care -menetelmien ja Luontoa elämään! -hankkeessa kehitettyjen mallien ja tässä hankkeessa kehitettävän yhteistyömallin soveltamisesta ja mahdollisuudesta ottaa pysyvään käyttöön työpajatoiminnassa ja työllisyyspalveluissa.

Yhteystiedot

Panu Huczkowski
p. 040 668 3319

Johanna Rintala
p. 040 5687532