kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Luontoa elämään-hanke (ESR 2015-2017)

Luontoa elämään! - Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hanke oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, Lapin ammattikorkeakoulun, Eduro-säätiön, Kemijärven kaupungin perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponian sekä Sallan kunnan nuorisotoimen yhteinen hanke, jossa luotiin uusia yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja kuntoutuksen malleja. Toiminnassa hyödynnettiin luontoympäristöä, puutarhaa sekä maatilan ja eläinten hoitoa.

Luontolähtöiset toiminnat suunnattiin alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsivat valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen tai nuorille, jotka haluavat hyödyntää luonto-osaamistaan. Menetelmiä sovellettiin kuntoutuksen osana nuorten lisäksi myös aikuisille, jotka tarvitsivat työttömyyden, päihteiden ongelmakäytön tai mielenterveysongelmien takia erityistä tukea toimintakykynsä vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Lapin ammattikorkeakoulun tehtävänä oli hankkeen johtaminen, hanketoimintaan osallistuvien koulutus Green Care –toiminnasta ja yksilökeskeisen elämänsuunnittelun mallista. Ammattikorkeakoulu vastasi luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntävien toimintamallien luomisesta, arvioinnista ja kuvaamisesta. Osallistujien osallisuuden kokemuksia ja toimintakyvyn muutoksia selvitettiin haastattelemalla ja Kykyviisari-kyselyllä hankkeen aikana. Ammattikorkeakoulu analysoi näitä tietoja ja kuvasi niitä. Ammattikorkeakoulun tehtävänä oli myös kehittämistiedon tuottaminen luontolähtöisten menetelmien soveltamisesta osallisuuden vahvistamisessa ja sosiaalisessa kuntoutuksessa sekä palveluiden kehittämisessä. Ammattikorkeakoululla oli päävastuu hanketoiminnan tiedottamisesta ja hankkeen tuloksista.

Kemijärven osahankkeessa perehdyttiin Green Care –menetelmiin ja luotiin kuntoutusasiakkaita varten moniammatillinen verkosto, joka perehtyy luonnon tavoitteelliseen hyödyntämiseen kuntoutusprosessissa ja joka tukee asiakkaita heidän kuntoutumisprosessissaan. Kemijärvelle luotiin luontoon perustuvia yksilö- ja ryhmäkuntoutusmalleja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kuntoutumisen tueksi.

Eduron osahankkeessa luotiin luontoon tukeutuvia yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen toimintamalleja. Uutena kokeiluna perinteisten työpajojen rinnalle toteutettiin ns. seinättömiä työpajoja nuorten kuntoutukseen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamiseksi. Tämä tarkoitti nuorten työskentelyä maaseutuyrityksissä kuten esimerkiksi hevostalleilla, maatiloilla, puutarhoilla ja luontomatkailuyrityksissä.

Sallan osahankkeessa tuotettiin nuorten työpajalle luonto-osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamisen malli, joka edistää mahdollisuuksia luonto-osaamisen vahvistamiseen ja hyödyntämiseen jatkokoulutuksessa. Yhtenä tavoitteena oli työllistymisen ja mielekkään elämän edistäminen luontopalveluiden tuotteistamisella ja markkinoinnilla. Hankkeessa ideoitiin, miten arjen puuhista voi saada pienimuotoista toimeentuloa ja samalla edistää paikallisten asukkaiden hyvinvointia.


Tältä sivustolta löytyvät hankkeen aikana tuotetut julkaisut, opinnäytetyöt ja muut materiaalit.


Luontoa elämään

Yhteystiedot
Tero Leppänen
p. 0407708560

Arja Jääskeläinen
p. 040 7106834