kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

eLVa - Sähköisen liiketoiminnan osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma

 Kuvaus: Lapland Online 2013 hankekokonaisuus (LO2013) sisältää useiden toimijoiden projekteja. LO2013 toiminta keskittyy lappilaisten korkeakoulujen, kuntien, viranomaisten, yhteiskunnallisten toimijoiden ja elinkeinoharjoittajien yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Yhteistyöllä vahvistetaan toimijoiden välistä avoimuutta ja tietoisuutta toistensa rooleista ja toiminnoista. Verkostoituneen toiminnan avulla välitetään tietoa, etsitään tiedon välitykselle yhteistyössä keinoja, lisätään välillistä vuorovaikutusta ja vältetään päällekkäisiä toimintoja. LO201 koordinaatiota hoidetaan RAMKin toimesta. eLVa-projekti on RAMKin hallinnoima ja KTAMKin kanssa yhteistyössä toteuttama sähköisen liiketoiminnan (e-liiketoiminta) osaamisen vahvistamisen valmennusohjelma. Se on yksi projekti LO2013 hankekokonaisuudessa. eLVa-projektin (valmennusohjelma) kautta Lapin korkeakoulujen henkilöstölle hankitaan osaamista ja tietopääomaa, jonka avulla Lapin korkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä parannetaan. Lapin elinkeinoharjoittajilla on eLVassa välillinen eli informantin rooli. eLVa-projektilla (valmennusohjelma) haetaan ratkaisua: 1) Lapin korkeakoulujen henkilöstön e-liiketoiminnan osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamiseen, 2) puutteelliseen e-liiketoiminnan koulutus- ja valmennustarjontaan Lapissa (mm. opetussuunnitelmat, henkilöstökoulutus) ja 3) korkeakoulujen, kuntien, viranomaisten, yhteiskunnallisten toimijoiden ja elinkeinoharjoittajien yhteistyön kehittämistarpeeseen.
 Aikataulu: 1.2.2008 - 31.10.2012
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: LLH-2008-00276/Ha-7
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Palvelualat
Rantavitikan kampus
 Projektipäällikkö: Päivi Hanni-Vaara
 Kokonaiskustannukset: 786898
 Rahoitus: ESR 2007-2013