kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

YritysTakomo

 Kuvaus: YritysTakomo -hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Rovaniemen ammattikorkeakouluun monialainen eri koulutusalojen erityistarpeisiin pohjautuva toiminnallinen tukiympäristö aloittaville yrityksille. Toimintaympäristö ja tukipalvelujärjestelmä mahdollistavat yritystoiminnan aloittamisen opiskeluaikana tai valmistumisen jälkeen sekä madaltavat yrityksen perustamiskynnystä ja helpottaa yhteydenottoa. YritysTakomo hyödyntää toiminnassaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun olemassa olevaa osaamista. Toisena keskeisenä tavoitteena on luoda mentor-järjestelmä, jossa kokeneet yrittäjät ja viranomaiset toimivat aloittavan yrittäjän kannustajana, kokemusten ja ns. hiljaisen tiedon välittäjänä sekä ohjaajina ja neuvojina. YritysTakomo-hankkeen kohderyhmänä on Rovaniemen ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmien opiskelijat sekä niistä valmistuneet. Siinä vaiheessa kun opiskelija ottaa yhteyttä YritysTakomoon ja esittää joko pitkälle mietityn liikeidean tai vielä hyvinkin alkuvaiheessa olevan yritysidun hänen kanssaan käydään ohjauskeskustelut. Keskusteluissa laaditaan yksilöllinen suunnitelma yritysidean ja omien yrittäjävalmiuksien kehittämiseksi, tuote- ja palvelukonseptin laatimiseksi, tilanteesta riippuen joko heti tai myöhemmässä vaiheessa aloitetaan ohjatusti liiketoimintasuunnitelman laatiminen, etsitään rahoitusvaihtoehtoja, tehdään tarvittaessa markkinatutkimuksia, avustetaan toimitilojen ja laitteiden hankkimisessa jne. Ohjaus ja neuvonta on opiskelijalle maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. Tarvittaessa käytetään koulutusohjelmista saatavaa asiantuntemusta ja toisinaan myös talon ulkopuolisia asiantuntijoita. Myös mentoreiden antama tuki ja ohjaus tulee mukaan tilanteesta riippuen toiminnan eri vaiheissa. Ohjauksessa pyritään esittämään aloittavalle yrittäjälle vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä tuomaan esille ne karikot, joihin aloittava yrittäjä voi törmätä. Kaikki päätökset yrittäjä tekee kuitenkin itsenäisesti. YritysTakomon antama henkinen tuki aloittavalle yrittäjälle tai yrittäjän uraa harkitsevalle on merkittävässä asemassa. Toiminnassa painotetaan erityisesti sosiaalisten suhteiden merkitystä ja autetaan opiskelijaa luomaan toimiva yhteistyöverkosto.
 Aikataulu: 1.4.2001 - 31.3.2005
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: LLH-2001-646/Ha-7
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Palvelualat
 Projektipäällikkö: Anitta Ruoskanen
 Kokonaiskustannukset: 317037
 Rahoitus: ESR