kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Yrittäjäpolven vaihdos (YPV) RAMK

 Kuvaus: Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata yrittäjäpolvenvaihdostilanteissa esille tulevien ongelmien ratkaisuun. Keskeistä on luoda malli yritystoiminnasta luopuvien yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien kohtaamiselle. Toiminta-alueena on koko Lapin lääni ja siksi hyödynnetään sähköistä viestintää ja verkko-oppimisympäristöjä. Hankkeessa luodaan monialainen yrittäjyyden opintokokonaisuus, joka toteutetaan sekä oppilaitos- että pk-yritysympäristössä. Hankkeen aikana tiivistetään oppilaitosten, yritysten, TE-keskuksen, yrittäjäjärjestöjen ja neuvontaorganisaatioiden yhteistyötä. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia valmiita TE-keskuksen neuvonta- ja koulutuspalveluja sekä muita hyviä toimintamalleja. Kannustetaan ja tuetaan opiskelijaa yrittäjäpolulle ja jatkajayrittäjäksi sekä tuetaan liiketoiminnasta luopuvaa yrittäjää omassa ratkaisussaan. Hankkeen tuloksena syntyy monialainen yrittäjyyspolku olemassa olevien polkujen rinnalle. Valmennus vakinaistetaan normaaliksi toiminnaksi. Hankkeen kautta saadaan potentiaalisia YAT- ja YEATtutkintojen suorittajia. Henkilökunnan osaaminen lisääntyy koulutuksen myötä. Hankkeen kautta verkostoidutaan amk:ien jatkajakoulujen kanssa niin, että jatkajayrittäjät voivat löytää luopujayrittäjäparinsa toisen jatkajakoulun kautta. Jatkajakoulujen kanssa voidaan järjestää myös muuta yhteistoimintaa esim. koulutuksellista ja yritysten välistä yhteistoimintaa Verkostoitumista tapahtuu myös YPV-hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa. Hankkeen hallinnoijana toimii Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.
 Aikataulu: 1.4.2008 - 31.12.2010
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Palvelualat
 Projektipäällikkö: Jorma Mölläri
 Kokonaiskustannukset: 451778
 Rahoitus: