kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

YRTES 2008 - 2010

 Kuvaus: Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kysyntä on kasvussa. Samaan aikaan kuntien mahdollisuudet tuottaa tulevaisuudessa järjestettäviä palveluita on kaventumassa mm kuntatalouden ongelmien seurauksena. Tämän johdosta kunnissa on paneuduttava omiin palvelurakenteisiin parempien palveluiden tuotantotapojen ja prosessien kehittämiseksi, palveluiden saatavuuden ja laadun varmistamiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi. YRTES 2008 - 2010 hankkeen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalaan ja arjen hyvinvointiin liittyvää yrittäjyyttä Lapissa. Tavoitteena on edelleen edistää sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen ja julkisen palvelutuotannon yhteistyötä ja turvataan väestön hyvinvointia palvelutarpeiden ennakoinnilla. Projektin kohderyhmänä ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat (Tervola, Rovaniemi, Inari) sekä alueen sosiaali- ja terveysalan yritykset ja sosiaali- ja terveysalan koulutettu henkilöstö, joka on kiinnostunut toimialaan liittyvästä yritystoiminnasta. Hankkeen edistämistavoitteena ovat; 1) Edistää kuntien järjestämisvastuun piiriin kuuluvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa yrittäjyyteen perustuvan palvelutuotannon laajentumista Lapissa 2) Edistää kuntalaisten hyvinvointiin ja arjessa selviytymisen tukemiseen liittyvän yrittäjyyteen perustuvan palvelutuotannon laajentumista Lapissa 3) Edistää sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen ja julkisen palvelutuotannon yhteistyötä Lapissa 4) Tukea uusien palvelurakenteiden ja -mallien sekä hyvien käytäntöjen syntymistä 5) Edistää vaihtoehtoisten ja yksilöllisten palveluratkaisujen mahdollisuuksia alueen väestölle Projektin kehittämistavoitteisiin pyritään a) tutkimustyöllä ja b) kehittämistoiminnalla. Projektin aikana tuotetaan kaksi erillistä selvitystä. 1) RAMK:n toimesta selvitetään minkälaiset ovat toimialan yrityksen palveluntuotantoon liittyvän yritystoiminnan edellytykset Lapissa. - peruskuntien näkemyksiä toimialaan liittyvästä yrittäjyyteen perustuvasta liiketoiminnasta ja sen mahdollisuuksista toimia osana uudistuvia palvelurakenteita. - toimialan yrittäjien näkemyksistä ja kokemuksista alan liiketoiminnan harjoittamisesta ja kehittämiskohteista - tunnistetaan kuntien ja toimialan yrittäjien välisen yhteistyön ja siihen liittyvän osaamisen kehittämisen hyviä käytäntöjä ja kehittämishaasteita - selvitetään erilaisten teknologisten ratkaisujen mahdollisuuksia yrityskunta yhteistyössä 2) LAY tekee ennakointitutkimuksen kuntalaisten palvelutarpeista, tutkimus; - tuottaa tietoa eri väestöryhmien hyvinvointia edistävistä palvelutarpeista - ennakoi palvelujen kysyntää ja näin edistää kunnan palvelurakenteen kehittymistä - selvittää kuntalaisten maksuhalukkuutta, jotta yrittäjät saavat realistista tietoa markkinoista 3)Kehittämistoiminnan tavoitteena on tiivistää alan yritysten ja kuntien välistä yhteistyötä ja kehittää toimialaan liittyvien liiketoimintaedellytysten kehittymistä. Kehittämiskohteet nousevat esiin tutkimuksista ja kuntien määrittelemistä tavoitteista. Kehittämistoimintaan liittyy myös seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämistä.
 Aikataulu: 1.5.2008 - 31.10.2011
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Marita Turulin
 Kokonaiskustannukset: 300000
 Rahoitus: ESR 2007-2013