kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Valmis tutkinto työelämävalttina

 Kuvaus: Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK) on hankkeessa kumppanina. Hankkeen hallinnoijana toimii Oulun yliopisto. Projektissa kehitetään asiantuntijuutta ja toimintamalleja, joilla edistetään opinnoissaan viivästyneiden tai keskeyttäneiden mahdollisuuksia tutkintonsa loppuunsaattamiseen ja joustavaan siirtymiseen työelämään. Samalla luodaan asiantuntijuutta syrjäytymistä ennaltaehkäisevään ohjaustoimintaan. Projektissa pilotoidaan ja otetaan käyttöön ohjaustoiminnan malleja, jotka menetelmällisesti pohjautuvat opiskelijoiden vertaistukeen ja sisällöllisesti huomioi opiskeluprosessiin ja opintojen etenemiseen liittyvät erityiskysymykset sekä kytkee valmistumisen päämäärää ja työllistymistä koskevat näkökulmat ohjausprosessiin. Projektin toimenpiteiden välittömänä kohderyhmänä ovat osallistuvien korkeakoulujen opetus- ja ohjaustehtävissä olevat tahot sekä korkeakouluopiskelijat. Projektikauden aikana valmennukseen ja ohjaustoimintaan osallistuu lähes 40 ohjaajaa ja heidän vertaistukiryhmiinsä yhteensä n. 800 opiskelijaa. Projektikaudella luoduilla toimenpiteillä vaikutetaan suoraan opiskelijoiden valmistumiseen ja tutkinnon suorittaneiden työllistymiseen sekä ennaltaehkäistään opintojen pitkittymistä ja keskeyttämistä. Kehittämistoimien tuloksena on luotu uudistunut ja monipuolistunut opintojen ohjauskulttuuri, johon liittyy tiivis yhteistyö uraohjauspalveluiden, opinnäytetyöohjauksen ja opintopsykologisen ohjauksen välillä. Uraohjaus ja niitä antavat palvelutahot on kytketty tiiviimmin opintojen ohjauksen kokonaisuuteen. Ohjauksen kokonaisuudessa korostetaan ajankäytön ja opiskeluprosessien hallintaa sekä urasuunnittelun ja toimivan lopputyöohjauksen merkitystä valmistumista edistävänä ja motivoivana tekijänä.
 Aikataulu: 1.9.2008 - 31.12.2011
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: OLH_2008-01880/Ha-7
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Opetuksen yhteiset
 Projektipäällikkö: Päivi Saari
 Kokonaiskustannukset: 254517
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013