kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Turvallisuuden kehittäminen eläinten katselu- ja kuvausmatkailussa


 Kuvaus:

Tämän Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) Outdoors Finland-verkostoon kuuluvan hankkeen tavoitteena on kehittää sekä kaupalliseen että omaehtoiseen eläinten katselu- ja kuvausmatkailun (ns. wildlife-matkailun) turvallisuutta. Hanketta toteutetaan Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueella, mutta hankkeen toimenpiteisiin voivat osallistua wildlife-teemaiset yritykset ja palveluntarjoajat kaikkialta Suomesta. Myös hankkeen tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Hankkeen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu, wildlife-yritykset ja -palveluntarjoajat (Metsähallitus), Matkailun tutkimus- ja kehitysinstituutti (Matkailun tutkimus- ja kehitysinstituutti), matkailun kehittämisorganisaatiot (MEK), Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Outdoors Finland-kehittämisohjelmaa toteuttavat muut matkailuhankkeet, muut matkailun turvallisuutta kehittävät hankkeet (mm. Lapin yliopisto, Työterveyslaitos) sekä kansainväliset yhteistyökumppanit (mm. matkailun alueorganisaatiot, tutkimuslaitokset). Hankkeessa tehdään avointa yhteistyötä myös mahdollisten laji- tai kattojärjestöjen, tutkimuslaitosten (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos) sekä wildlife-matkailulle keskeisten sidosryhmien kanssa (mm. Suomen riistakeskus, poliisi, pelastuslaitos, Paliskuntain yhdistys ry). Hankkeen kohderyhmänä ovat olemassa olevat ja toiminnan aloittamista suunnittelevat eläinten tarkkailua ohjelmapalveluna tarjoavat maaseudun mikroyritykset, terveysvalvontaviranomaiset sekä muut eläintenkatselu- ja kuvausmatkailuun liittyvät toimijat (mm. kunnat, Metsähallitus, matkailuorganisaatiot) Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueella sekä Matkailun edistämiskeskus. Hankkeen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja työpajoihin kutsutaan mukaan myös muissa maakunnissa toimivia wildlife-yrityksiä.

Hankkeessa:

• laaditaan turvallisen eläinten katselu- ja kuvaustoimintaa koskevat kriteerit ja käytännesäännöt
• tuotetaan yrityksille ja palveluntarjoajille ja heidän asiakkailleen tietoa turvallisesta eläinten katselu- ja kuvaustoiminnasta
• kehitetään yrittäjien ja palveluntarjoajien turvallisuuteen liittyvää tietoisuutta ja osaamista mm. koulutuksen ja opaskirjan muodossa
• edistetään turvallisuuden integroimista tuotesuunnitteluun ja laadunkehittämiseen
• edistetään kansainvälisen tutkimustiedon ja osaamisen siirtymistä wildlife-toimialalle Suomessa välitetään wildlife-yrityksille ja palveluntarjoajille tietoa erilaisten kansainvälisten wildlife-kohteiden toimintatavoista ja tuotteista uusien tuoteideoiden synnyttämiseksi
• tuetaan suomalaisten parhaiden käytäntöjen levittämistä kansainvälisiin wildlife-kohteisiin.

 Aikataulu: 1.5.2011 - 31.12.2013
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
 Projektipäällikkö:
 Kokonaiskustannukset: 64110
 Rahoitus: Maaseuturahasto Elinkeinojen kehittämishanke