kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Turvallisesti Venäjälle, Barentsin alueen yritysten Venäjänkauppaan liittyvät turvallisuusongelmat ja niiden hallinta

 Kuvaus: Venäjän kauppaan liittyviä turvallisuusongelmia ei ole aikaisemmin systemaattisesti kartoitettu. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa nämä, rakentaa näiden ongelmien hallintaa tukeva turvallisuusklusteri sekä järjestää venäjänkauppaan liittyvien turvallisuusongelmien hallintaan ohjaava pilottikoulutus. Hankkeeseen sisältyvän esiselvityksen aikana kartoitetaan, mitä turvallisuusongelmia ja -uhkia Venäjälle etabloituvat Euroopan pohjoisen alueen yritykset ovat kohdanneet. Esiselvitysvaiheen aikana rakennetaan turvallisuusuhkien hallintaan erikoistunutta asiantuntijaklusteria, jonka puitteissa myös selvitetään, millä tavalla venäjänkauppaan liittyviä turvallisuusuhkia voidaan hallita ja on hallittu. Esiselvityksen jälkeen käynnistetään turvallisuusongelmien hallintaa tukeva pilottikoulutus venäjänkaupasta kiinnostuneille yrityksille. Koulutus on avoinna myös muille pohjoisen Euroopan toimijoille. Hankkeen tuottamaa turvallisuusuhkien hallintaa tukevaa tietoa ja osaamista voidaan hankkeen jälkeen hyödyntää myös muussa kuin suoraan Venäjänkauppaan liittyvässä koulutuksessa.
 Aikataulu: 1.1.2004 - 31.8.2005
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
InnoRamk
 Projektipäällikkö: Jari Koivumaa
 Kokonaiskustannukset: 227416
 Rahoitus: EAKR