kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

TeRIS - Template for Regional Innovation System as a Tool for Evening Out the Regional R&D Investment Disparities

 Kuvaus: TeRIS -hankkeen tavoitteena on tasoittaa T&K-rahoituksen hyödyntämisen alueellisia eroja luomalla toimiva alueellisen innovaatiojärjestelmän malli, RIS (Regional Innovation System). Käytännössä TeRIS parantaa hankkeeseen osallistuvien alueiden kilpailukykyä lisäämällä niiden T&K-rahoituksen hyödyntämistä. Toiminta keskittyy alueellisen innovaatiojärjestelmän toimivuuden parantamiseen, sekä vaikutus- ja yhteistyökanavien rakentamiseen, jolla kehitetään yhteistyötä T&K-viranomaistahojen kanssa. Hankkeessa luotava RIS-malli auttaa alueita vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka ohjaavat T&K-rahoituksen jakautumista ja edistää alueellisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia T&K-toiminnan linjoista ja ohjelmista päätettäessä. Yksi tärkeimmistä TeRIS-hankkeen tavoitteista on saada pk-yritykset aktivoitumaan ja osallistumaan T&K-toimintaan nykyistä laajemmin, sillä pk-yritysten alhainen T&K-toiminnan aktiivisuus on koettu suureksi ongelmaksi pyrittäessä rakennerahastojen tehokkaaseen käyttöön ja vaikuttavuuteen. Pk-yritysten aktiivinen osallistuminen on toimivan ja tehokkaan innovaatiojärjestelmän ehdoton edellytys. TeRIS-hankkeessa pk-yrityksiä rohkaistaan osallistumaan T&K-toimintaan mm. esittelemällä hyviä käytänteitä ja rahoitusmahdollisuuksia erityisesti rakennerahastojen näkökulmasta, sekä tarjoamalla tukea ja ohjeita T&K-toiminnasta kiinnostuneille.
 Aikataulu: 1.1.2006 - 31.12.2007
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
InnoRamk
 Projektipäällikkö:
 Kokonaiskustannukset:
 Rahoitus: Muu