kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

SevZapInvest

 Kuvaus: SevZapInvest –hanke luo pohjoissuomalaisille yrityksille mahdollisuudet päästä mukaan Luoteis-Venäjän investointihankkeisiin. Projekti lähtee heti alusta alkaen mukana olevien yritysten omista tarpeista hakemaan suoria yritystason kontakteja pääasiassa Murmanskin alueella sijaitseviin potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin. Sen aikana etsitään myös kokonaan uusia toimintatapoja, joilla autetaan yrityksiä hyvin konkreettisin keinoin etabloitumisessa Luoteis-Venäjän markkinoille. Käytännön kokemusten kautta yritysten tieto-taito, yleinen Venäjä-tuntemus ja ennen kaikkea oman lähialueen tunteminen kehittyy ja ne oppivat entistä paremmin toimimaan Venäjän markkinoilla. Yritykset ja elinkeinoelämän tukiorganisaatiot ovat olleet hankkeen alkusuunnittelusta lähtien hyvin tiivisti mukana ohjaamassa hankkeen suunnittelua. Tällä on varmistettu se, että hanke suuntautuu oikeille toimialoille ja vastaa yritysten konkreettisia tarpeita. Elinkeinoelämän kehittämisessä mukana olevien toimijoiden rooli kehittyy yritysten kansainvälistymisen palvelemisessa, kun ne ovat tiiviisti mukana projektin käytännön toteutuksessa. Uusia rakenteita ei luoda, vaan vahvistetaan olemassa olevien toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeen tuloksena kaupankäynti pohjoissuomalaisten ja Venäjän lähialueilla sijaitsevien yritysten välillä käynnistyy uudelleen. Konkreettisena tavoitteena on saavuttaa Lapin ja Murmanskin alueen välisessä taloudellisessa yhteistyössä vuoden 1998 ruplan romahdusta edeltänyt taso. Alueen eri toimijoiden Barentsin tuntemus ja vuosien aikana syntyneet käytännön kontaktiverkot saadaan yritysten käyttöön. Samalla käynnistetään alueen Barentsin osaamisen markkinointi valtakunnallisille ja kansainvälisille yrityksille ja organisaatioille ja siten lisätään pohjoissuomalaisten yritysten mahdollisuuksia myydä osaamistaan alueen rajojen ulkopuolelle.
 Aikataulu: 1.1.2006 - 31.3.2008
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
InnoRamk
 Projektipäällikkö: Eija Jussila-Salmi
 Kokonaiskustannukset: 607700
 Rahoitus: EAKR