kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Rovaniemen KOKO 2011

 Kuvaus: KOKO:n tehtävä on saattaa toimijoiden näkökulmat yhteen eri tasoilla sekä toteuttaa seudulle strategisesti tärkeitä kokonaisuuksia ja selvityksiä. KOKO:n toimenpiteillä pyritään tehostamaan alueiden välistä yhteistyötä koheesion parantamiseksi. KOKO- ohjelmalla panostetaan innovaatioympäristön ja siihen liittyvän yhteistyön kehittämiseen. KOKO- ohjelmassa toimitaan vahvuuksien kehittämisessä kahdella tavalla: 1. KOKO:n avulla koordinoidaan valitut (rajatut) toimenpidekokonaisuudet sekä testataan uusia toimintatapoja 2. KOKO toimii toimenpiteiden starttimoottorina ja siinä valmistellaan strategisesti tärkeät hankkeet, joiden avulla olemassa olevia vahvuuksia voidaan edelleen kehittää. KOKO:n välittömänä tavoitteena on tukea Rovaniemen seudulle tärkeiden kärkihankkeiden, uusien pilottien valmistelua ja toteuttamista sekä lisäksi valmistellaan painopisteiden toteuttamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Ohjelman mukaiset toimenpiteet tukevat Rovaniemen kaupunkistrategian toteutusta. KOKO:n (ohjelmakauden) pitkän tähtäimen tavoitteena on se, että yritysten, kehittäjien, rahoittajien ja tutkimus- ja oppilaitosten yhteistyö kasvaa ja tehostuu ja että elinkeinoelämän tarpeet huomioidaan entistä enemmän. Tähän pyritään yhteistyön tiivistämisellä ja mm. yhteisten foorumeiden ja työtapojen kehittämisellä. Yhteistyön tehostamiseksi testataan uusia malleja. KOKO:n vaikutukset yritystoimintaan ovat pääosin välillisiä, koska KOKO:n toimenpiteet kohdistuvat pääosin toimintaympäristön kehittämiseen, selvityksiin ja uusiin, liikkeelle laitettaviin kokonaisuuksiin. Ohjelman laadullisiksi tavoitteiksi ja seurantamittareiksi linjataan seuraavat asiat: Yritysten, oppilaitosten ja välittäjäorganisaatioiden yhteistyö kasvaa ja tiivistyy o uudet kumppanuudet o seudulliset yhteistyöhankkeet o elinkeinoelämän osallistuminen Yritykset verkottuvat kansainvälisesti painopistealoilla KOKO-ohjelman toimenpiteet/valmistelut ovat generoineet jatkorahoitusta eri klustereilla (ohjelman vipuvaikutus) o konkreettiset jatkotoimenpiteet selvitysten pohjalta o rahoituksen määrä ja yhteistyöhankkeet o yritysten osallistuminen T&K- hankkeisiin o uudet käyttöönotetut toimintatavat yritystoiminnan kehittämisessä Alueelliselle yhteistyölle on muodostunut selkeä konsepti.
 Aikataulu: 1.4.2011 - 31.12.2012
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
Tuotantoalat
Ounasvaaran kampus
 Projektipäällikkö: Ari Karjalainen
 Kokonaiskustannukset: 123300
 Rahoitus: KOKO - koheesio- ja kilpailukykyohjelma