kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Restonomi kehittäjänä - uusi toimintamalli yritysyhteistyöhön

 Kuvaus: Ravitsemisala elää matkailun muuttuvassa toimintaympäristössä ja ravitsemisalan kehittäminen on tärkeää matkailutoimialan kehittämisen rinnalla. Ravitsemisalan tutkimus- ja kehitystoiminta on maanlaajuisesti hyvin vähäistä ja alalle tarvitaan kehittäjiä. Restonomikoulutus tuottaa alueen mikro- ja pk-yritysten tarpeita palvelevia ja kehittäviä osaajia. Restonomikoulutus ja valmistuneiden restonomien osaaminen pitääkin saada parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan alueen ravitsemisalan yrityksiä. Hankkeen taustalle tehdyn esiselvityshankkeen tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että kaikilla osapuolilla on tarvetta ja halua ravitsemisalan elinkeinoelämälähtöisen yhteistyön kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on muodostaa ravitsemisalan yhteistyöryhmä, jonka toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen aikana laaditaan yritysten ja ammattikorkeakoulun välille yhteistoimintaa lisäävä toimintasuunnitelma, organisoidaan alumnitoiminta ja kirjoitetaan pitkäaikaiset yhteistyösopimukset hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa. Hankkeessa mallinnetaan hiljaisen tiedon tutkimusprosessi, jota käytetään yrityksissä olevan hiljaista tiedon esille saamiseen. Yritykset voivat saadun tiedon avulla hyödyntää entistä paremmin yrityksessä olevaa osaamista ja rakentaa sen pohjalta yritykselle kattavamman elinikäisen oppimisen suunnitelman. Tutkimuksen kautta yritysten hiljainen tieto siirtyy myös ammattikorkeakoulun opetukseen. Ammattikorkeakoulu tarvitsee laajasti tietoa ravitsemisalalla tapahtuvista muutoksista toiminnan suunnittelua ja kehittämistä varten. Tutkintoon johtavien koulutusten opetussuunnitelmatyöhön ja lisä- ja täydennyskoulutuksen suunnitteluun tarvitaan kentän asiantuntemusta. Ravitsemisalan yritykset ovat kiinnostuneita ammattikorkeakoulun toiminnasta, haluavat osallistua sen kehittämiseen ja tarjoamaan koulutukseen. Tätä varten hankkeessa rakennetaan pysyvä palaute- ja aloitejärjestelmä yritysten palautteiden, tarpeiden ja toiveiden keräämiseksi vuosittain. Hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään yhteinen toimintaympäristö restonomiopetuksen viemiseksi elinkeinoon (oppimisympäristötoimintamalli). Hankkeessa yhteistyötä alueen ravitsemisalan yritysten kanssa tiivistetään sitouttamalla opetushenkilöstöä ja opiskelijoita pitkäjänteisesti alueen elinkeinoelämän kehittämishankkeisiin. Opiskelijat saavat luotua verkostoa elinkeinoelämälähtöisten opintojaksojen puitteissa ravitsemisalan edustajiin. Yhteisen toimintamallin luominen edistää kaikkien hankkeen osapuolien osaamisen nostamista ja kehittää yritysten osaamis- ja palvelujärjestelmiä Lapin tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin.
 Aikataulu: 1.9.2008 - 31.12.2011
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
 Projektipäällikkö: Minna Sipponen
 Kokonaiskustannukset: 351862
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013