kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

RAK insinöörikoulutus

 Kuvaus: Projektin tavoitteena on parantaa alueen yritysten kasvu- ja kilpailuedellytyksiä tuomalla koulutustarpeeseen vastaavaa laadukasta koulutusta lähelle yrityksiä ja työpaikkoja. Koulutetaan yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin asiakaslähtöisen ajattelutavan omaavia, oma-aloitteisia, innovatiivisia, itsenäisiä sekä yhteistyö-, tiimi-, ja verkottumistaitoisia rakennusalan osaajia. Projektilla on alueen koulutustasoa ja osaamista nostava, elinkeinoelämää kehittävä sekä uutta yritystoimintaa ja työllisyyttä luova vaikutus. Tuloksena on yrityksen elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn tehostuminen. Koulutetaan laaja-alaisen insinööritietämyksen omaavia työntekijöitä vaativiin asiantuntija-, johto- ja rakennesuunnittelutehtäviin. Yritysten osaaminen nousee ammattikorkeakoulun osaamista ja asiantuntemusta sekä yhteistyötä hyväksi käyttäen. Myös informaatioteknologinen osaaminen kasvaa. Korkeakoulutasoisen koulutuksen tulo alueen rakennusteollisuuden käyttöön elvyttää elinkeinotoimintaa synnyttäen uusia ja turvaten olemassa olevia työpaikkoja uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja osaamisen nousun sekä oppilaitos- ja yritysverkottumisen avulla. Toimenpiteinä on koulutushankkeen toteuttaminen muun alan insinööristä, rakennusmestareista tai rakennusalanammattimiehistä insinööriksi(AMK). Koulutus järjestetään joustavasti Ylivieskassa sekä osittain verkko-opetuksena. tutkinnon laajuus on 240 op. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Koulutustarvekyselyn osoittamaan koulutustarpeeseen vastataan tuomalla koulutus mahdollisimman lähelle työpaikkoja ja opiskelijoita. Yritysosaamista parannetaan korkeakoulutasoisella asiantuntemuksella sekä korkeakoulun ja yhteistyöyritysten synergialla. Aikuisopiskelun tueksi kehitetään verkko-opiskelua tukevia oppimismenetelmiä sekä -materiaalia ja työelämäyhteyksiä. Kehitetään uusia koulutustuotteita, räätälöidään laaja-alainen rakennussuunnittelu- ja rakennustuotantoinsinöörin opetusohjelma alueen yrityksiä palvelevaksi koulutukseksi, joka tuottaa innovatiivisia ratkaisuja olemassa olevien yritysten kehittämiseksi ja uusien perustamiseksi. Uusina oppimismetodeina käytetään projektioppimista, verkkotyöskentelyä, luovaa ongelmanratkaisua ja ryhmädynamiikkaa sekä sovelletaan tekemällä oppimisen menetelmiä. Uudenlainen oppimisen organisoinnissa, jossa ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tuodaan alueen työssäkäyvien opiskelijoiden ja työpaikkojen ulottuville. Uudenlainen oppimisen organisointi ja oppimisen menetelmät voidaan tuotteistaa, monistaa ja hyödyntää tämän oppimistapahtuman jälkeen ammattikorkeakoulun aikuiskoulutustarjonnassa. Tällöin myös oppimisessa ja työpaikkojen yhteistyössä havaittu hiljainen tieto voidaan siirtää verkoston toimijoille.
 Aikataulu: 1.1.2011 - 31.12.2013
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Rantavitikan kampus
 Projektipäällikkö: Seppo Sääskilahti
 Kokonaiskustannukset: 750000
 Rahoitus: Manner-Suomen ESR 2007-2013