kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Puutuotetekniikan insinöörikoulutus - kehittäjiä Lapin puuyrityksiin

 Kuvaus: Koulutus oli tarkoitettu 25 vuotta täyttäneille, jonkin verran työkokemusta omaaville sahateollisuusteknikoille, muille puualan teknikoille tai metsätalousinsinööreille. Koulutusohjelma antoi mahdollisuuden insinöörin (AMK) korkeakoulututkinnon suorittamiseen painottamalla erityisesti markkinointia ja yritystaloutta sekä jatkojalostusta. Koulutusohjelman pääosat olivat perusopinnot, ammattiopinnot, syventävät opinnot ja opinnäytetyö. Tutkinnon laajuus oli 80-82 ov, mikä vastasi noin kahden ja puolen vuoden täysipäiväistä opiskelua. Koulutus toteutettiin monimuoto-opiskeluna, joka koostui lähijaksoista Joensuussa, videoluennoista ja työn ohessa tehtävistä etäopinnoista. Koulutus toteutettiin Lapin läänin alueella siten, että videoluentopaikkakuntina olivat Kemi, Rovaniemi ja Kemijärvi. Monimuotokoulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Koulutus sisälsi viisi viikon pituista lähijaksoa Joensuussa( 1 lähijakso/lukukausi) ja 8 tuntia viikossa videoluentoja iltaisin. Etätehtävät ja opinnäytetyön aihe valittiin niin, että ne voitiin mahdollisimman hyvin liittää opiskelijan työtehtäviin. Koulutus toteutettiin Kemi-Tornion amk:n, Rovaniemen amk:n ja puualan tutkinnonanto-oikeuden omaavan Joensuun amk:n yhteistyönä. Koulutus toteutettiin osin paikallisin voimin, osin etä- ja monimuoto-opetuksena ja osin yhteistyökumppanin toimesta Lapissa lähiopetuksena. Hankkeen rahoitus tuli Euroopan sosiaalirahastosta. Koulutuksesta valmistui 11 insinööriä ja yksi valmistuu vielä vuoden 2005 aikana. Suunnitteluvaiheessa olevassa jatkohankkeessa lähtötasovaatimus on sama kuin ammattikorkeakouluopintoihin yleensäkin eli ammattikoulu, lukio tai ylioppilas.
 Aikataulu: 1.4.2001 - 31.12.2004
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: 81820
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tuotantoalat
 Projektipäällikkö: Jyrki Huhtaniska
 Kokonaiskustannukset:
 Rahoitus: ESR